Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Politikerne i byrådet Lotte Finck (C)

Lotte Finck (C)

Lotte Finck er valgt for Det Konservative Folkeparti. Hun blev valgt ind i Aalborg Byråd første gang i 2022.

Lotte Finck

Byrådsmedlem

Kontakt

Adresse

Nygårdsvej 39 9260 Gistrup

Skriv til mig

Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.
Skriv mail til LF-byraad@aalborg.dk

Som konservativt medlem af Aalborg Byråd vil jeg arbejde for, at udviklingen i kommunen er præget af borgerlige holdninger og værdier. Mine mærkesager er bl.a.;

• Respekt for skatteydernes penge. De penge, vi bruger, skal skabe effekt og værdi. For borgerne. Der skal følges op på om de indsatser, kommunen og Byrådet igangsætter, har en dokumenterbar og tilfredsstillende effekt.

• Øget valgfrihed til borgerne inden for områder, der direkte vedrører dem. Fokus på individets behov fremfor systemets. Borgerinddragelse og -dialog kvalificerer et beslutningsgrundlag.

• Ikke kun Aalborg, men også oplandsbyerne skal udvikle sig og tilgodeses.

• Uddannelsesmuligheder, der understøtter samfundets og virksomhedernes behov. Vores nordjyske uddannelsesinstitutioner skal være et naturligt førstevalg for uddannelsessøgende.

• Klar tale. Som borger skal det være let at forstå, hvad de enkelte partier står for, og hvad deres prioriteringer betyder. Som politiker er du forpligtet til at kunne forklare borgerne, hvad prioriteringer ”koster”, og at det handler og til- og fravalg. Mindre spin mere fakta.

• Øget regelforenkling og mindre kommunalt bureaukrati. De dygtige fagpersoner, vi har, skal ikke druknes i papirarbejde, men gøre det, de er bedst til.

  • Børne- og Undervisningsudvalget - Medlem
  • Folkeoplysningsudvalget - Stedfortræder for Vibeke Merete Gamst
  • Mangfoldighedsudvalget - Medlem
  • Studiebolig Aalborg, repræsentantskabet - Stedfortræder for Sofie Therese Svendsen
  • Uddannelsesråd - Medlem
  • VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation Aalborg) - Medlem
  • Aalborg Kommunes Rytmiske Musikudvalg - Medlem
  • 01. januar 2022 til 31. december 2025

Udgifter i 2023 for Lotte Finck

Måned Abonnement Altinget - årlig Avis - årlig Befordring i egen bil Befordring i taxi P-billet Telefongodtgørelse Tilskud til internet
januar 1.438 3.588 426 77 149 300
februar 295 56 149 300
marts 454 49 149 300
april 2.106 149 300
maj 453
juni 505 126
juli 473
august 279
september 150
oktober
november
december

Udgifter i 2022 for Lotte Finck

Måned Abonnement NB-Kommune - årlig Avis - årlig Befordring i egen bil P-billet Telefongodtgørelse Tilskud til internet
januar 0 0 186 149 300
februar 0 0 240 149 300
marts 312 249 471 71 149 300
april 312 249 568 72 149 300
maj 312 249 438 33 149 300
juni 312 249 299 172 149 300
juli 312 249 0 149 300
august 312 249 0 149 300
september 312 249 0 76 149 300
oktober 312 249 68 149 300
november 312 249 426 149 300
december 312 249 236 149 300

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang