Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi og statistik Budget 2024-2027

Budget 2024-2027

Få indblik i budgetprocessen for 2024. Se hvordan budgettet bliver til og find relevante datoer.

Budgetprocessen

Sådan vedtages budgettet

Opstart

Budgetprocessen starter med at byrådet vedtager tidsplan og procedure for den kommende process frem mod budgettets vedtagelse.

 

Opstart

Budgetprocessen starter med at byrådet vedtager tidsplan og procedure for den kommende process frem mod budgettets vedtagelse.

 

Budgetforslag

Frem mod sommerferien udarbejder de politiske udvalg budgetforslag ud fra de rammer, som Økonomiudvalget har sat. 

 

Budgetforslag

Frem mod sommerferien udarbejder de politiske udvalg budgetforslag ud fra de rammer, som Økonomiudvalget har sat. 

 

Budgetseminar

Byrådet samles over to dage. Her præsenteres de for en opdateret status for hvordan økonomien forventes at se ud det næste år og de budgetforslag, som udvalgene har udarbejdet. Tilsammen vil det udgøre det samlede budgetforslag, som bruges til 1. behandling. Der er ikke offentlig adgang til budgetseminaret.

Budgetseminar

Byrådet samles over to dage. Her præsenteres de for en opdateret status for hvordan økonomien forventes at se ud det næste år og de budgetforslag, som udvalgene har udarbejdet. Tilsammen vil det udgøre det samlede budgetforslag, som bruges til 1. behandling. Der er ikke offentlig adgang til budgetseminaret.

1. Behandling

Byrådet har 1. behandling af et samlet budgetforslag. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

1. Behandling

Byrådet har 1. behandling af et samlet budgetforslag. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Borgermøde

Aalborg Byråd inviterer borgerne i Aalborg Kommune til borgermøde om budgetforslaget. 

På mødet kan du møde byrådet og de enkelte udvalg og komme med dine input til budgetforslaget. 

 

Borgermøde

Aalborg Byråd inviterer borgerne i Aalborg Kommune til borgermøde om budgetforslaget. 

På mødet kan du møde byrådet og de enkelte udvalg og komme med dine input til budgetforslaget. 

 

Forligsforhandlinger

Byrådets partier mødes efterfølgende til forligsforhandlinger. Her forhandler partierne om, hvordan det endelig budget skal se ud. Der er ikke offentlig adgang til forligsforhandlingerne.

Forligsforhandlinger

Byrådets partier mødes efterfølgende til forligsforhandlinger. Her forhandler partierne om, hvordan det endelig budget skal se ud. Der er ikke offentlig adgang til forligsforhandlingerne.

2. Behandling

Byrådet har 2. behandling af budgetforslaget. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Her bliver budgettet endeligt vedtaget. Herefter er der ikke mulighed for flere indsigelser eller ændringer.

 

2. Behandling

Byrådet har 2. behandling af budgetforslaget. Det foregår i byrådssalen på et åbent byrådsmøde.

Her bliver budgettet endeligt vedtaget. Herefter er der ikke mulighed for flere indsigelser eller ændringer.

 

Vedtagelse

Budgettet er vedtaget og gælder for det kommende år. Budgetforligspartierne kommer desuden med foreløbige bud på prioriteringer for økonomien for de 3 efterfølgende år.

Vedtagelse

Budgettet er vedtaget og gælder for det kommende år. Budgetforligspartierne kommer desuden med foreløbige bud på prioriteringer for økonomien for de 3 efterfølgende år.

Introduktion til budgettet

I publikationen "Introduktion til budgettet" får du forklaret budgettet for 2024-2027. Du kan se, hvordan pengene er fordelt på alt lige fra skoler, plejehjem, tilbud til børn og unge, botilbud, energirenoveringer, til nye daginstitutioner. 

Introduktion til budgettet 2024-2027

 


Film om budgettet

Du kan i denne film om årets budget se, hvordan pengene overordnet set er fordelt. 

Varighed: 1. minut

 

Beskrivelse af videoen om budgettet

Aalborg Kommune har mere end 222.900 borgere og cirka hver femte er studerende. I alt har Aalborg Kommune har et budget på 19,3 milliarder kroner i 2024, og skatteindtægter på 12,2 milliarder kroner. 

De største udgiftsposter indenfor service er: 

 • Folkeskolen: 2,5 milliarder kroner.
 • Tilbud til ældre: 2,1 milliarder kroner.
 • Tilbud til voksne med særlige behov: 1,7 milliarder kroner.
 • Dagtilbud til børn og unge 1,5 milliarder kroner. Aalborg Kommune har 48 skoler og 4 specialskoler.  Aalborg Kommune har 36 plejehjem, 4 friplejehjem og 33 aktivitetscentre, samt 50 forskellige bo-og døgntilbud. I Aalborg Kommune er der 600 dagplejere, 13 vuggestuer og 41 institutioner. 

 

Hvis du vil vide mere

Du kan her læse lidt grundlæggende om kommunens budget, så du ved, hvor pengene kommer fra, hvad Aalborg Kommune bruger pengene på, og hvilke penge der kan flyttes på.

Som et hvilket som helst andet budget består det kommunale budget grundlæggende set af to ting: Indtægter og udgifter.

Indtægter

Indtægter kan deles op i fem typer:

 • Skatter
 • Tilskud og udligning med videre
 • Drifts- og anlægsindtægter
 • Refusioner samt lånoptag
 • Renter, frigivelse af deponeringer med videre

Skatter er den største indtægtskilde for kommunen og står for over halvdelen af kommunens indtægter. Den andenstørste indtægtskilde er tilskud og udligning, som står for cirka en femtedel.

Udgifter

Udgifter opdeles overordnet set i seks typer. Men i denne sammenhæng, vil vi fokusere på de to punkter, som Aalborg Byråd har særlig indflydelse på, nemlig:

 • Serviceudgifter
 • Anlægsudgifter

De andre poster er i høj grad lovreguleret - det vil sige, at det er folketinget, der beslutter, hvordan de penge skal bruges. Er du nysgerrig, kan du se de andre poster under fold ud menuen "Andre udgifter i budgettet" her på siden.

Serviceudgifter

Udgifter til drift af kommunens serviceproduktion. Dette omfatter blandt andet: Løn til lærere og pædagoger i folkeskolerne, tilbud til ældre, til borgere med særlige behov (både børn, unge og voksne), til børn og unge, til kollektiv trafik, sundhedsudgifter og kulturelle tilbud.

Anlægsudgifter

Store anlægsinvesteringer i kommunen. Blandt andet oprettelse og vedligehold af veje, cykelstier og fortov, vedligehold og renoveringer af skoler og andre kommunale bygninger samt anlægning af parker, skov og grønne områder med mere.

Andre udgifter på budgettet

Budgetgaranterede udgifter

Udgifter, som kommunerne under ét får kompenseret fra staten. Såsom kontant- og uddannelseshjælp og førtidspension. 

Ikke rammebelagte udgifter

Serviceudgifter, som ikke kan styres, og derfor ikke kan holdes under udgiftsloftet (hvor meget kommunen må bruge på drift). Dette inkluderer blandt andet aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse. 

Brugerfinansierede udgifter

Udgifter som finansieres igennem brugerbetaling, for eksempel dagrenovation med mere. 

Moms, afdrag, renter

Renter og afdrag på lån optaget af kommunen

Har du brug for et tilgængeligt alternativ til indholdet på denne side, så kontakt os.

Skriv til os på was@aalborg.dk
Ring på telefon 99 31 16 19

Kontakt

Borgmesterkontoret

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 16 66

Skriv til os

Åbningstider

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang