Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreninger og arrangører Administration for foreninger Frivillige sociale foreninger Støtte til frivilligt socialt arbejde

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Støtte til frivilligt, socialt arbejde kan søges hvert år.

Værd at vide, før du søger

Puljen kan søges af:

 • Foreninger
 • Netværk og andre organisationer
 • Enkeltpersoner.

Retningslinjer for støtte

 • Puljen kan søges én gang årligt fra 15. april til 30. september.
 • De frivillige indsatser kan ikke søge puljemidler til aktiviteter, hvor der ydes direkte økonomisk støtte til den enkelte borger, som kontingentstøtte, julehjælp, kontant- og produktstøtte, fødevare, gratis entré og lignende.
 • Der kan kun søges via digital selvbetjening med CVR nummer.
 • Nye, lokale foreninger samt foreninger uden formue prioriteres.
 • Ordinær drift af socialøkonomiske virksomheder støttes ikke.
 • Udgifter til husleje kan undtagelsesvis støttes, hvis foreningen indgår i lokalefællesskab, og det ikke er muligt at bruge kommunale lokaler.
 • Som minimum kan der søges om 3.000 kroner.

 

Hvis du vil vide mere

Forbered jer på at oplyse følgende om jer, der søger

 • Ansøger/foreningens navn.
 • Foreningens adresse, postnr., by.
 • E-mail.
 • Foreningens telefonnummer.
 • Foreningens CVR-nummer.
 • Om foreningen betaler moms til skat.  
 • Oplysninger om kontaktperson
  • Navn
  • Adresse
  • Mail
  • Telefon
 • Foreningens formål som beskrevet i foreningens vedtægter
 • Om det er første gang, foreningen ansøger om støtte.
 • Hvor mange frivillige foreningen har til at udføre det sociale arbejde.
 • Har foreningen aktiviteter rettet mod at få flere frivillige - og blandt hvilke målgrupper:
  • Unge/studerende
  • Erhvervsaktive
  • Seniorer
  • Andre?
 • Hvad foreningen gør for at fastholde frivillige og tiltrække nye frivillige?

 • Hvilken målgruppe retter jeres aktivitet sig primært mod?
  • Sygdomsramte
  • Ensomme
  • Kriseramte
  • Udsatte eller marginaliserede
  • Pårørende
 • Hvad får målgruppen ud af aktiviteterne?
 • Er der indhentet børneattest – sæt kryds ved Tro og Love.
 • Hvad skal tilskuddet bruges til?
 • Hvor mange forventes at deltage i aktiviteten?

 • Hvad er foreningens disponible formue?
 • Hvad er formålet med formuen?
 • Hvad er landsforeningens disponible formue?
 • Støtte fra anden side?
 • Er der søgt støtte ud over denne pulje til samme aktivitet?
  • Angiv hvorfra der er søgt støtte?
  • Hvilke beløb er ansøgt fra anden side?
  • Hvilke beløb er bevilget fra anden side?
 • Det ansøgte beløbs størrelse
 • Ansøgte beløb?
 • Hvad skal det ansøgte beløb dække?
 • Udgiftsbeskrivelse?

Aktiviteten skal være en frivillig indsats til fordel for en eller flere af disse målgrupper:

 • Sygdomsramte
 • Ensomme
 • Kriseramte
 • Udsatte eller marginaliserede
 • Pårørende.

Aktiviteten er rettet mod borgere bosat i kommunen. Den frivillige indsats er til gavn for andre end én selv og ens familie.

Aktiviteten har et konkret formål og udføres primært af frivillige foreninger, grupper/netværk og i særlige tilfælde også enkeltpersoner

Tildeling af tilskud er betinget af, at der ikke modtages støtte til formålet/aktiviteten/området fra anden side, som for eksempel:

 • Folkeoplysningsloven
 • Servicelovens §79
 • Andre forvaltninger.

Hvis en forening modtager støttemidler, skal der indsendes regnskab for støtteåret inden den 30. september det efterfølgende år.

Regnskabet udfyldes og indsendes digitalt.

Hvis der ikke er indsendt regnskab for det foregående år, bliver et eventuelt bevilliget beløb for indeværende år ikke udbetalt.

Morten Ubbesen

Fritidskonsulent
20 68 17 17

morten.ubbesen@aalborg.dk

Kontakt

Frivilligt socialt arbejde

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 72

Skriv til os

Telefontider

Frivilligt, socialt arbejde dækker over ydelser efter Servicelovens §18. Indsatsen skal være til gavn for andre end én selv eller ens familie og må ikke være lønnet. 

Måske er du også interesseret i

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Let digital adgang