Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejgaard

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en debat om udviklingen af Vejgaard. I den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og idéer borgerne har til udviklingen.

 Forside Vg

Fordebatten blev afviklet i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019, hvor alle havde mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Vejgaard - fortid nutid og fremtid

Har du været forbi bymidten i Vejgaard for nyligt er du sikkert stødt på udstillingen der i ord og billeder fortæller om Vejgaards udvikling og i sætter spot på nogle af de temaer der blev budt ind med, da Aalborg Kommune i maj holdt fordebat om den kommende byudviklingsplan for Vejgaard.

Udstillingen, der består af 6 standere, er blevet til i et samarbejde mellem Vejgaard Samråd, Vejgaard Lokalhistoriske Forening og By- og landskabsforvaltningen og vil være at se i udvalgte byrum i det centrale Vejgaard den kommende tid.

Se udstillingens plancher

Hvad sker der nu?

Alle de kommentarer, inputs og indtryk Aalborg Kommune har modtaget i løbet af processen er taget med tilbage på værkstedet i By- og Landskabsforvaltningen. Opsamling på fordebatten forventes forelagt for By- og Landskabsudvalget efter sommerferien sammen med anbefalinger til den videre proces for byudviklingsplanen.

Med udgangspunkt i opsamlingen på fordebatten vil der i løbet af efteråret 2019 blive udarbejdet et forslag til en Byudviklingsplan for Vjegaard som vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger.

Overordnet om Byudviklingsplanen

Byudviklingsplanen skal sikre, at Aalborg Kommunes mål og strategier omsættes til konkret planlægning i Vejgaard. Derudover skal byudviklingsplanen samtænkes med igangværende planer og projekter i Vejgaard. Målet er at skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling. 

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200