Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byudvikling i Vejgaard

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en debat om udviklingen af Vejgaard. I den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og idéer borgerne har til udviklingen.

Forside Vejgaard

Som grundlag for debatten er der udarbejdet et debathæfte, og der indbydes til debat, hvor alle i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Du kan downloade og læse debathæftet ”Vi udvikler Vejgaard sammen – Debat om udvikling af Vejgaard” her (åbner i e-pages).

I hæftet kan du blandt andet læse mere om byudviklingen i Vejgaard og nogle af de mange igangværende planer og projekter i bydelen.

Debatten følges op med en byudviklingsplan, som skal sikre, at Aalborg Kommunes mål og strategier omsættes til konkret planlægning i Vejgaard. Derudover skal byudviklingsplanen samtænkes med igangværende planer og projekter i Vejgaard. Målet er at skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Herunder kan du læse mere om: 

Del indhold

Aalborg Griber Fremtiden Image _200