Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aalborg Midtby

Omdannelse af Budolfi Plads

Projektet

Omdannelsen af Budolfi Plads til et nyt byområde er et større projekt, der bl.a. også omfatter omdannelse af gaderne Budolfi Plads og en del af Algade samt betalingsparkeringspladsen ved Strandstien.

Forud for nedrigning og ombygning af Budolfi Plads er igangsat et omfattende ledningsarbejde med renovering af de gamle forsyningsledninger og forberedelse af separatkloakering af området.

Arbejderne i området udføres uafhængigt af hinanden, men vil blive koordineret i forhold til hinanden.

Trafikken 

Udførelse af anlægsarbejderne kræver både lukning og indsnævring af de berørte veje i længere perioder.

Ved udførelse af flere større anlægsarbejder så tæt på hinanden, kan det ikke undgås, at arbejdet vil berøre dig, der bor, driver erhverv og færdes i området.

Tidsplan

Anlægsarbejderne er opstartet i august 2016, og forventes afsluttet i 2019.

Yderligere information

Du kan her finde mere om omdannelsen af Budolfi Plads, og her kan du finde mere om ledningsarbejder.

Såfremt du ønsker, at læse mere om de planlagte lednings- og vejarbejder 2017, så kan du få det store overblik i den samlede koordineringsrapport.

Kontakt

Omdannelse af Budolfi Plads - Projektleder: Karin Højlund, Tlf.: 99 31 22 36

Skriv til Karin Højlund

 

Ledningsarbejde - Fællesprojektleder: Søren Barbré Pedersen fra Envidan A/S, Tlf.: 82 22 56 79

Skriv til Søren Pedernsen - Envidan
Del indhold