Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafikkapacitet

Estimering af fremtidig trafik på en vej foregår ved at sammenstille trafiktal, fremskrivning af trafikken og turrater.

Trafiktal

Nu findes der en ny procedurer for at finde trafiktællinger.

Nu kan sagsbehandlere, konsulenter, studerende m.fl. selv finde de trafiktællinger, i skal bruge til jeres opgaver.

På kommunens den nationale dataportal www.portal.opendata.dk ligger der to datasæt med trafiktællinger, da der er forskel på hvilke oplysninger Aalborg Kommune og Vejdirektoratet stiller tilgængeligt.

Find datasættene ved at søge på "Trafiktælling" i søgefeltet. Heri kan du finde det ønskede data ved et søge på vejnavn.

For yderligere informationer læs denne brugervejledning (pdf).

Fremskrivning af trafikken

Der kan anvendes en fremskrivningsfaktor på 1,73 % pr. år. Denne benyttes i VVM for den 3. Limfjordsforbindelse for normalvækstscenariet. Faktoren vurderes som rimelig i forhold til at estimere den fremtidige trafik, idet kapaciteten skal vurderes med en horisont på 10 år.

Fremtidig trafik/turrater

Miljøministeriets turrateprojekt bruges til at estimere fremtidig trafik fra en arealfunktion. Dog har Aalborg Kommune egne data, der skal bruges ved butikstyperne: Supermarked og Discountbutik.

Tankstationer og fastfoodrestauranter, der ikke er omfattet af Miljøministeriets turrater, er af Aalborg Kommune ligeledes vurderet. Dataene, der ses herunder, er til afbenyttelse ved en kapacitetsvurdering. Er der spørgsmål eller brug for uddybende data, kan Trafik & Veje kontaktes.

Trafik/turrater

Virksomhedstype Trafiktal

Bilture pr. døgn

Max time

Max trafik

Max retning (antaget)

Discountbutikker, bilture 140 pr. 100 m2 15.45-16.45 14% 50%

Store dagligvarebutikker, bilture

85 pr. 100 m2 15.45-16.45 12% 50%
Fastfoodrestauranter, bilture 260 pr. 100 m2 17.45-18.45 12% 50%
Ubemandet tankstation, bilture 700 - 900 pr. tankanlæg eller 3,5 % af trafikken på tilstødende overordnet vej 16.15-17.15 13% 50%
Del indhold