Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafik- og uheldsudvikling

Aalborg Kommune arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet. Målsætningerne er at øge andelen af transporten der foregår via gang, cykel, bus og tog samt at nedbringe trafikkens negative konsekvenser i forhold til trafiksikkerhed, støj, sundhed, miljø, klima og trængsel.