Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Den førerløse bus

Mobilisering af en bydel med førerløse busser

Foererloesebus

Sidste nyt

Auktion over busstoppesteder i Aalborg Øst

Vil du gerne markedsføres sammen med førerløse busser.

Den 25-29 juni afholder Aalborg Kommune auktion, hvor virksomheder, organisationer eller privatpersoner kan erhverve sig en 2-årig reklameplads på et af stoppestederne på ruten langs den nye førerløse bus i Aalborg Øst.

Her kan du læse mere om auktionen og de enkelte stoppesteder

 

Førerløs bus på Astrupstien

De første tanker om en bus på Astrupstien begyndte, som en del af byudviklingen af Aalborg Øst. I hele Aalborg Øst skulle der nytænkes og fremme bæredygtig udvikling. Man ville gerne samle Aalborg Øst om Astrupstien, som i fremtiden skulle være bydelens nye hovedgade og rygrad, på tværs af forskellige bebyggelser og borgere i Aalborg Øst. Ønsket var, at der skulle være en busforbindelse på Astrupstien, men det blev besluttet, at det ikke var rentabel. Senere kom ideen om en førerløs bus, som et energivenlig alternativ.

Den førerløse bus vil gøre Aalborg Øst til ’first mover’ på førerløse køretøjer, og kan derved give et boost af imaget i Aalborg Øst. Dette vil skabe en positiv opmærksomhed og omtale omkring bydelen. Bussen skal give sammenhold og skabe lokalt ejerskab, omkring hele udviklingen af Aalborg Øst.

Læse mere om Astrupstien.

Partnerskab med Autonomous Mobility

Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet og Nordjyllands Trafikselskab skabt rammerne for et unikt forsknings- og udviklingsprojekt, og med valget af Autonomous Mobility som operatør og samarbejdspartner er projektet et skridt tættere på at blive virkelighed.

To busser af gangen med plads op til 11 siddende, vil kører på Astrupstien fra Jerupstien og til det kommende demensplejecenter, som i alt er ca. 2,1 km og har ti stoppesteder på ruten. Busserne vil kører med 15 minutters interval og med max. 25 km/t. Busserne deler kørebane med cyklisterne, mens fodgængerne får sit eget tracé.

Nogen vil måske synes, at det kan virke utrygt at køre med en bus uden fører, og derfor vil Autonomous Mobility i starten bemande busserne med en operatør for, at give passagererne en god oplevelse med den nye teknologi. Man skal selv trykke på en knap for at komme ind og ud af bussen på et af de ti stoppesteder. Hvis nogen eller noget kommer ud foran bussen, stopper bussen automatisk, og venter med at køre til censorerne aflæser, at der er fri bane igen.

Det forventes at bussen kommer til at køre på Astrupstien fra efteråret 2018, efter at tunellen under Humlebakken er bygget om og Astrupstien er udvidet.

Grundet projektets forsøgskarakter vil driften løbende blive justeret.

Teststrækning

Formål

Ud over at den førerløse bus forbedre den interne mobilitet i Aalborg Øst, skal projektet også bidrage til en viden om, hvordan mennesker vil tage imod denne nye teknologi, hvordan de vil anvende den, og hvordan den kan bruges i samfundsudviklingen. Den nye teknologi indlejres i den eksisterende bydels struktur og materialitet og skal:

 • Øge trygheden i området samt skabe lokalt ejerskab til bussene
 • Endelig at bidrage med viden om mødet mellem teknologi, by og mennesker.
 • Sammenbinding til boligområderne
 • Udnyttelse af eksisterende infrastruktur
 • Forbedre den interne mobilitet
 • Være energivenlig alternativ til den nuværende kollektive trafik
 • Gøre Aalborg Øst til en 'first mover' inden for selvkørende teknologi 
 • Øge den sociale inklusion
 • Mobiliserer en gruppe borger, der ikke er så mobile
 • Styrke brugen af tilbud og aktiviteter i området


Fakta om bussen

 • Bussen forventes at vil køre med en max hastighed på 25 km/t.
 • Strækningen vil blive betjent med shuttle busser, hvori der er 11 siddepladser.
 • Til forsøget benyttes tre el-busser, hvoraf de to vil være i drift mens den tredje lader op i en garage tæt ved stien.
 • Grundlæggende er bussen bygget over princippet: Er der noget den ikke kan finde ud af – så stopper den.
 • Busserne kan køre autonomt på SAE-niveau og navigerer ved hjælp af en række sensorer og LiDAR-teknologi, der både styrer den og holder øje med dens omgivelser - disse systemer gør, at bussen med meget stor nøjagtighed kan transportere folk sikkert rundt.
 • Det bliver gratis at benytte busserne i forsøgsperioden.  

Hvad sker der i øjeblikket

I øjeblikket er vi i gang med at lave en ansøgning til Vejdirektoratet, som inkluderer en assessorvurdering og godkendelse af busserne. 

Anlægsprojektet med udvidelse af Astrupstien er i fuld gang

Del indhold