Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

2-minus-1 vej

Sønderholm er udvalgt som et af de steder, hvor der i år gennemføres tiltag til at skabe en tryggere og sikker skolevej

De interne stisystemer i Sønderholm benyttes af mange skoleelever på vej til og fra skole, men erfaringen viser, at der også færdes en del skoleelever til fods og på cykel langs Nibevej. Det er denne vej som flest elever har peget på som værende utryg i en skolevejsanalyse gennemført i 2010.                

Tiltaget skal derfor skabe en tryggere skolevej for de elever der benytter Nibevej.

Projektet indeholder:

  • afstribning af 2-minus-1-vej på Nibevej fra byskiltet frem til skolen (ca. 450 m)
  • ændring af den lokale hastighedsbegrænsning vest for byen fra 60 til 50 km/t
  • brede kantbaner på Nibevej gennem Sønderholm by (ca. 675 m)
  • flytning af bilisternes vigelinje i krydset Vestervej/Nibevej
  • opsætning af stibom ved stiudmundingen til Vestervej  

Plakat 2 1Vej

2-minus-1 vej fra byzonen til skolen

For at forbedre forholdene for de lette trafikanter på en vej med en forholdsvis beskeden trafikmængde, uden at skulle anlægge en dyr cykelsti, etableres der en såkaldt 2-minus-1 løsning. Samtidig ønsker man at afprøve og opnå erfaringer med denne type afmærkning.

Principper for udformning og trafikafvikling på 2-minus-1 vejen:

2-minus-1 vejen kommer til at bestå af ét kørespor, der skal afvikle trafik i begge retninger. Køresporet bliver afgrænset med brede kantlinjer i begge sider, hvor de lette trafikanter kan færdes på kantbanerne. Kantbanerne skal desuden benyttes, når modkørende bilister skal passere hinanden.

Kantbanerne skal altså benyttes dels af cyklister og dels som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. 2-minus-1 vejen bevirker derfor, at trafikanterne fremover skal ændre færdselsmønster i forhold til kørsel på den tidligere 2-sporede vej.

Når bilisterne møder modkørende samtidig med, at der færdes lette trafikanter, skal bilisterne køre ind bag de lette trafikanter.

Andre kommuner har afprøvet løsninger med 2-minus-1 veje i åbent land, og har opnået gode erfaringer hermed, bl.a. et øget antal cyklister, lavere hastighedsniveau samt forbedring af cyklisternes oplevede tryghed på strækningen.

Samtidig med etablering af den nye type afstribning på strækningen, bliver den tilladte hastighed nedskiltet fra 60 km/t til 50 km/t.

Brede kantbaner inden for byzonen

Inden for byzonen skabes der brede kantbaner med afstribning i form af brede punkterede kantlinjer. Samtidig reguleres afmærkningen i krydset ved Vestervej.

Hensigten er at forbedre forholdene og trygheden for de cyklister og knallertkørere, der færdes langs med Nibevej. Erfaringer viser bl.a., at afstribningen medfører, at bilerne kører længere fra kantstenen.

Yderligere information

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte:

Projektansvarlig (planlægning) Winnie Nymann Larsen

tlf. 9931 2345 eller

Skriv til Winnie Nymann
Del indhold

Orientering om projektet

Nyhedsmail _aktuelle _vejprojekter