Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørselskontoret

Kørselskontoret arrangerer kørsel til visiterede borgere i Aalborg Kommune

EU's databeskyttelsesforordning

Når du som borger visiteres til kørsel af din rådgiver/visitator igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor, modtager vi personlige oplysninger fra din rådgiver/visitator for at kunne etablere kørsel.

I den tid, du har kørsel igennem Aalborg kommunes Kørselskontor, håndterer vi dine oplysningerne i systemer, der er forpligtet til at leve op til EU's persondataforordning. 

Vi passer godt på dine oplysningerne og vi opbevarer, indsamler, behandler og videregiver kun disse data, hvis det er nødvendigt for, at vi kan etablere og sikre den rigtige kørsel, ud fra forskellige behov.

Læs mere om databeskyttelse og rettigheder i Aalborg Kommune 

Der kan du også komme i kontakt med en databeskyttelsesrådgiver, som kan rådgive dig nærmere om dine rettigheder, når vi i Aalborg Kommune registrerer og behandler dine personoplysninger.

 

Te­le­fon­tid

Al­le hver­da­ge kl. 8-​15

 

Driftinformation

Der er pt. normal drift.

Kørselskontorets lukkedage 2019

2019:

Torsdag 18. april

Fredag 19. april

Mandag 22. april

 

Onsdag 1. maj - lukker kl. 12

Fredag 17. maj

Torsdag 30. maj

Fredag 31. maj

 

Onsdag 5. juni - lukker kl. 12.00

Mandag 10. juni