Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørselskontoret

Kørselskontoret arrangerer kørsel til visiterede borgere i Aalborg Kommune.


EU's databeskyttelsesforordning

Når du som borger visiteres til kørsel af din rådgiver/visitator igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor, modtager vi personlige oplysninger fra din rådgiver/visitator for at kunne etablere kørsel.

I den tid, du har kørsel igennem Aalborg kommunes Kørselskontor, håndterer vi dine oplysningerne i systemer, der er forpligtet til at leve op til EU's persondataforordning. 

Vi passer godt på dine oplysningerne og vi opbevarer, indsamler, behandler og videregiver kun disse data, hvis det er nødvendigt for, at vi kan etablere og sikre den rigtige kørsel, ud fra forskellige behov.

Læs mere om databeskyttelse og rettigheder i Aalborg Kommune 

Der kan du også komme i kontakt med en databeskyttelsesrådgiver, som kan rådgive dig nærmere om dine rettigheder, når vi i Aalborg Kommune registrerer og behandler dine personoplysninger.

 

Te­le­fon­tid

Al­le hver­da­ge kl. 8-​15

 

Kørselskontorets lukkedage 2019

2019:

Fra og med 24/12 til og med 1/1-2020.