Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktuelle vejarbejder

Aalborg Kommune koordinerer hvert år alle planlagte lednings- og vejarbejder med henblik på at lave en samlet fælles indsats. Koordineringen giver overblik over hvilke større arbejder, der forventes gennemført i det indeværende år.

Find lige det du er interesseret i, ved at klikke på projektet og få meget mere information om vejarbejdet.

Åbn stort kort i nyt vindue

Samarbejde - til gavn og glæde

Aalborg Kommune har i mere end 25 år har haft et formaliseret samarbejde om at koordinere lednings- og vejarbejder.  Ved at koordinere arbejdet inden for forsyningsområdet (spildevand, fjernvarme, gas og vand m.m.) med arbejdet inden for trafik- og vejområdet (trafiksikkerhed, skoleveje, belægningsrenoveringer m.m.), kan der laves samlede løsninger, som kan udføres i en koordineret arbejdsgang.

Denne koordinerede arbejdsindsat har bl.a. til formål, at sikre:

  • bedre service og information til borgere og trafikanter,
  • bedre økonomi (samgravning og fælles retablering) for de enkelte parter og dermed også Aalborg Kommune som helhed
  • færre gener

Samarbejdet bliver ofte omtalt som "Aalborg-modellen", og resultatet af dette samarbejde er fælles løsninger til gavn og glæde for borgere og trafikanter i Aalborg Kommune.

Dette års arbejder

Koordineringen og planlægningen af de større koordinerede lednings- og vejarbejder er en dynamisk proces, som løbende tilpasses i forhold til ændringer i de enkelte arbejder, de trafikale forhold og opfølgning på vedtagne budgetter af byrådet m.m.

Resultatet af denne dynamiske planlægning er præsenteret på ovennævnte kort, og et samlet overblik er præsenteret i en koordineringsrapport, der revideres og opdateres 3 gange om året. Der kan derfor forekomme mindre ændringer i de aktuelle arbejder.

Det er ikke alle planlagte arbejder, der er præsenteret på kortet og i koordineringsrapporten. De arbejder, der er gengivet på kortet og i rapporten, er de større arbejder, der kræver koordinering i forhold til hinanden, og i forhold til trafikafvikling, byudvikling, arrangementer, lokale forhold m.m.

Planlagte gravearbejder i perioden 2020-2030

Som et led i koordineringen af lednings- og vejarbejder i Aalborg Kommune kan her findes en liste over alle planlagte gravearbejder, hvortil Aalborg Kommune forventer at udstede gravetilladelse.

Ønsker du at listen over planlagte gravearbejder kan du kigge på linket og vælge tema under Trafik og Infrastruktur. 

Link til planlagte gravearbejdere 

Arbejde på større veje

Når der arbejdes på stærkt trafikerede veje er der på visse strækninger restriktioner i form af spærretider på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale hensyn.

Hvis du ønsker at se oversigten over disse strækninger med restriktioner, så kontakt os via sikker post. 

Tilmeld dig nyhedsmail med aktuelle vejarbejder

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få nyhederne direkte på din mail. Du kan tilmelde dig ved at trykke på feltet og vi holder dig orienteret om, hvor der er vejarbejde, og hvad status er på nye vejprojekter i Aalborg Kommune. 

Nyhedsmail _aktuelle _vejprojekter

Del indhold