Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafiksikker skolevej

Der sættes fokus på trafikantadfærden, mobiliteten, sundheden og trygheden i forbindelse med skolevejen.

Trafiksikker skoleby

Aalborg Kommune blev udnævnt til trafiksikkerhedsby og med projektet blev der investeret 11,6 mio. kr. til at forbedre trafiksikkerheden ved tre udvalgte skoler i perioden 2014-2016.

Evaluering af projektet er samlet i dette indsatskatalog, som samler de vigtigste erfaringer, Aalborg Kommune har gjort sig i forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby. ”Danmarks mest trafiksikre skoleby” har været overskriften for projektet, og Filstedvejens Skole, Seminarieskolen og Sct. Mariæ Skole var de tre case-skoler i projektet.

Kataloget opsummerer erfaringer for såvel analysemetoder og de tiltag som er gennemført på én eller flere af de tre skoler. Overordnet set har samarbejdet mellem skoler, politi og kommune været afgørende for hele processen. Der er gennemført en omfattende evaluering, som er dokumenteret i egen rapport.

Skriv til os hvis vi skal sende dig publikationen

Angiv titlen "Trafiksikkerhedsby" i emnefeltet. Du kan også bestille materialet ved at ringe på telefon 9931 2365.

 

Del indhold