Bump på boligveje

Fodgængerovergange

Lukning af gennemgående vej

Signalanlæg regulerer trafikken i byområder

Beboerfinansieret trafiksanering