Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rystelser fra trafikken

Rystelser fra trafik har erfaringsmæssigt ikke haft et vibrationsniveau, der giver anledning til skader på bygninger. Af hensyn til prioritering af de økonomiske ressourcer udelades derfor målinger af rystelser og vibrationer fra trafikken.

Skader på bygninger vurderes ved måling af rystelser på bygningens fundament

Den tyske norm DIN 4150 ligger til grund for vurdering af skader på bygninger. Rystelserne måles som en hastighed og udtrykkes ved vibrationshastigheden "v". På hidtidige målinger foretaget i Aalborg Kommune har der ikke været målt vibrationshastigheder på over 0,6 mm/s.

Niveauer for hvornår skader kan indtræffe
Vibrationshastighed Skader
v ≤ 2,5 mm/s Skader forekommer ikke under nogen omstændigheder
2,5 mm/s ≤ v ≤ 6 mm/s Skader forekommer kun i sjældne undtagelsestilfælde
6 mm/s ≤ v ≤ 10 mm/s Skader forekommer kun undtagelsesvis
v ≥ 10 mm/s Skader kan forekomme

 

Som bygningsejer er du selv forpligtet til at sikre din bygning

Ifølge byggelovens paragraf 12 skal ejer sikre at bygningens fundering opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet, ligegyldigt hvor gammel bygningen er.

Ved forsikringssager skal skader dokumenteres  

En forsikringssag oprettes ved henvendelse til nedennævnte adresse med en beskrivelse af skaderne og gerne med fotos som dokumentation.

Del indhold