Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafik og uheld

Trafik- og miljøudviklingen gør status på den overordnende udvikling i trafikken, samt dens konsekvenser for Aalborg Kommune.

Trafik- og miljøudvikling 

Aalborg kommunes trafikportal

Aalborg Kommune arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet. Målsætningerne er at øge andelen af transporten der foregår via gang, cykel, bus og tog samt at nedbringe trafikkens negative konsekvenser i forhold til trafiksikkerhed, støj, sundhed, miljø, klima og trængsel.

På flere områder går det i den rigtige retning. Den store satsning på Aalborg Cykelby har medført at cyklen udgør en større andel af turene end i 2012. Samtidigt er andelen af ture med bil faldet, dog svagt. Passagertilvæksten i den kollektive trafik fortsætter og nye projekter, som busprioritering og BRT, forventes at bidrage yderligere til væksten. Den generelle trafikvækst har medført at den kollektive trafiks andel af det samlede antal ture er faldet. 

Men selvom udviklingen generelt er positiv, er fremskridtene små. For at opfylde målsætningerne kræver det et langt, sejt træk og fastholdelse af den målrettede indsats.

Herunder ses udviklingen med seneste statistikker.

Print alle punkter

 

Del indhold