Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Trafik og uheld

Aalborg Kommune arbejder for at fremme bæredygtig mobilitet. Målsætningerne er at øge andelen af transporten der foregår via gang, cykel, bus og tog samt at nedbringe trafikkens negative konsekvenser i forhold til trafiksikkerhed, støj, sundhed, miljø, klima og trængsel.