Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Planer for mobilitetsudvikling

Mobilitet 2040 sætter scenen for fremtidens mobilitet i Aalborg Kommune. Frem mod 2040 kommer vi til at gennemføre en række nye tiltag, der skal give vores mobilitet et løft på tværs af kommunen. I de nedenstående planer har du mulighed for at få et indblik i Aalborg Kommunes mål for mobilitetsudviklingen.

Overordnede planer

Supplerende planer

Plan for udvikling af vejnettet frem til og efter realiseringen af den 3. Limfjordsforbindelse

Anlæg som må påregnes at blive nødvendige i forbindelse med etablering af den 3. Limfjordforbindelse beskrives i Vejudbygningsplan 2005-2016.

Gå til Vejudbygningsplan

Plan for udvikling af infrastrukturen i Aalborg Øst

I samarbejde med Aalborg Havn er der udarbejdet en plan for udvikling af den fremtidige infrastruktur i Aalborg Øst med fokus på Aalborg Havn.

Infrastruktur i Aalborg Øst, Havneområdet (pdf)

Tidligere planer

Del indhold