Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Limfjordsbroen

Limfjordsbroen forbinder Aalborg og Nørresundby.

Broen er åben for gående og kørende færdsel hele døgnet undtagen på tider, hvor gennemsejling finder sted, eller hvor reparationsarbejder efter broudvalgets skøn nødvendiggør midlertidig afspærring af broen.

Broen er en fast bro, med et bevægeligt parti. Gennemsejlingens frie bredde er 30 m, den frie højde fra daglig vande til underkant af broens dragere er i de faste brofag fra ca. 4,4 m til ca. 8,2 m og i klapbroen ca. 9,50 m.

Bestemmelser for gennemsejling

Med mindre andet fremgår af bestemmelserne kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling alle dage fra kl. 06.00 til kl. 19.00 i perioden fra 1. oktober til 30. april og fra kl. 05.00 til kl. 21.00 i perioden fra 1. maj til 30. september med undtagelse af følgende tidsrum:

Mandag, onsdag og torsdag:
kl. 06.40 - kl. 07.10
kl. 07.40 - kl. 08.10
kl. 15.30 - kl. 16.30

Tirsdag:
kl. 06.40 - kl. 08.40
kl. 15.30 - kl. 16.30

Fredag:
kl. 06.40 - kl. 07.10
kl. 07.40 - kl. 08.10
kl. 14.30 - kl. 15.30

Spærring af Limfjordsbroen

Limfjordsbroen er en selvejende institution i Aalborg Kommune, hvor bropersonalet koordinerer den daglige trafik over og under broen, dvs. at alle ønsker om spærring af broen for søtrafikken, fx i forbindelse med offentlige arrangementer skal ansøges hos brofogeden på Limfjordsbroen.

Ansøgning om spærring af Limfjordsbroen

Del indhold