Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

El-løbehjul

Aalborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med VOI om at indsætte 100 udlejnings elløbehjul på gaden fra d. 11. november 2019 og to år frem.

El-løbehjul i Aalborg og Nørresundby midtby

Du kan bruge el-løbehjulene ved at downloade VOIs app og oprette dig som bruger. Du betaler via dit betalingskort. Det koster et startgebyr og en minutpris at bruge el-løbehjulene. 

Ved brug af el-løbehjulet koster det følgende:

  • 10 kr. i opstartsgebyr (unlock)
  • 5 kr. i rabat ved at parkere i en hub
  • 2 kr./min.

Her kan du downloade VOIs app.

Hvordan bruger man el-løbehjulene?

Her vises en række forskellige lokationer, hvor el-løbehjulene opstilles hver morgen. I løbet af dagen vil el-løbehjulene være at finde rundt omkring i hele Aalborg og Nørresundby Midtby. Du må nemlig stille løbehjulet fra dig, hvor du vil. Hvis løbehjulet afleveres i en af de fastsatte stationer, bliver brugeren belønnet med en rabat. 

Oversigtskort over placering af løbehjul

El-løbehjulene skal blot placeres hensigtsmæssigt, så de ikke står i vejen eller er til gene for andre. 

Det er ikke tilladt at køre i gågaderne, hvorfor løbehjulene her er indstillet til kun at kunne køre 2-3 km/t.

Må man bare smide el-løbehjulene, som man vil?

Løbehjulsfirmaerne har fået godkendt bestemte placeringer – placeringer, hvor el-løbehjulene ikke udgør et trafiksikkerhedsproblem, og ikke er placeret der, hvor fodgængerne skal færdes. Placeringerne gælder dog kun, når VOI sætter løbehjulene frem hver morgen. 

Når et løbehjul har været i brug, må det efterlades hvor som helst på offentlig vej, fortov eller gangsti, jf. færdselslovens § 28 – men det skal naturligvis placeres, så det ikke er til gene for andre, ligesom det heller ikke må efterlades på steder, hvor der er skiltet med andet. De kan dog ikke afleveres i byens parker og langs fjorden. 

Der ligger el-løbehjul og flyder på vejen, i min baggård eller et andet sted – hvem skal jeg kontakte?

Oplever du et el-løbehjul, der er placeret uhensigtsmæssigt, så det fx fylder på fortovet, så man ikke kan komme forbi, opfordres du i første omgang til at flytte det, så det står mere hensigtsmæssigt.

Oplever du større eller gentagne problemer og gener, kan du kontakte VOI via deres app service: https://godparkering.dk/ 

 

Print alle punkter

Del indhold