Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Egholmfærgen II

Vejledning for ombordkørsel af store køretøjer på EGHOLM II. Udregnet i forhold til vandstanden i Limfjorden.

Lavvande og tunge køretøjer

For at undgå unødvendig skade på færgen og store køretøjer under lastning og losning på Egholm II, bør følgende procedure følges:

1) Vandstanden for for-vogne M/U hænger bør ikke overskride -30 cm under daglig vande.

2) Vandstanden for sættevogne bør ikke overskride -25 cm under daglig vande.

3) Aflæs DMI’s hjemmeside vedr. vandstand, Aalborg Øst og planlæg kørsel derefter. Ved tvivl ring til færgen.

Færgepersonalet vurderer individuelt køretøjerne og forbeholder sig retten til at afvise store køretøjer, hvis de finder det nødvendigt for at undgå skader.

Vognmænd og chauffører bør orientere sig inden ombordkørsel af store/tunge køretøjer til Egholm, hvad angår vægt af køretøj og vandstand.

Del indhold