Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Særlige regler og dispensationer

Du kan i særlige tilfælde få en parkerings- eller kørselsdispensationer. Ansøg og læs nærmere om reglerne her.

Parkerings- og kørselsdispensation

Parkerings- og kørselsdispensationer meddeles skriftligt og skal anbringes synligt bag frontruden i det pågældende køretøj.

Parkerings- og kørselsdispensationer er gratis.

Uden for By- og Landskabsforvaltningens åbningstider, er det Nordjyllands Politi i Aalborg, som udsteder akutte dispensationer i henhold til nærværende administrationsgrundlag.

Print alle punkter

 

Del indhold