Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

El-, brint- eller hybridbiler

El-, brint- eller hybridbiler, har samme muligheder for parkering som alle andre biler, men der kan søges om gratis årskort og p-licens til parkering. Aalborg Kommune og flere private selskaber tilbyder desuden gratis brug af elladestandere i byen.

Betalings- og parkeringsmuligheder

Årskort

Du har med el-, brint- eller hybridbil mulighed for at erhverve dig et årskort på lige fod med andre besøgende eller beboer i midtbyen, men som el-, brint eller hybridbil ejer, kan du bestille det gratis.

Læs mere her om hvordan og derefter kan du bestille

Der refunderes ikke penge, hvis du har købt et års- eller dagskort, som du ikke får brug for.

P-licens

Hvis du bor indenfor p-licenszonen, og hvis du har en el- eller brintbil, kan du få p-licens uden betaling, men på lige fod med andre beboere inden for p-licens zonen. Der kan gå nogle dage, før du får svar på ansøgningen, da kommunen skal kontrollere oplysningerne.

Med en p-licens kan du parkere uden tidsbegrænsning på tidsbegrænsede parkeringspladser langs kantsten.

Parkering _oversigtskort _web -kun 2020-01

Læs mere her om hvordan og derefter kan du bestille

El-ladestandere

Aalborg Kommune har på to kommunale parkeringspladser  (Sømandshjemmet samt Aalborg Kongres og Kultur Center) opstillet elladestandere, så borgere og besøgende i kommunen kan oplade elbiler ved ærinder i byen. 

Det er gratis at benytte ladestanderne, men der skal inden for betalingsperioden indløses parkeringsbillet som på de øvrige pladser.

Private selskaber som E.ON og Clever har derudover offentligt tilgængelige ladestandere placeret forskellige steder i byen. Se E.ONs og Clevers hjemmesider for information om placeringer og vilkår.

Elladestander Oversigtskort

www.eon.dk/privat

www.clever.dk

Del indhold