Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Parkeringskontrol Nord

Parkeringskontrol Nords opgave er at kontrollere, at du som bilist overholder de gældende parkeringsbestemmelser, så vores by forbliver et rart og sikkert sted at færdes for alle trafikanter.

Har du fået en p-afgift fra Pnord, som du vil betale, klage over eller læse mere om, kan du gøre det her. 

Pnordsubsite