Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørselsordning for ældre og handicappede (Flexhandicap)

Flexhandicap er et tilbud om kollektiv trafik til dig med et fysisk handicap eller et svært synshandicap. Ansøg elektronisk med ansøgningsskemaet til højre. Kan du ikke anvende det, kan du eller en partsrepræsentant kontakte Kontaktcentret - se kontaktoplysninger til højre.

Med Flexhandicap kan du alle ugens dage og hele døgnet blive transporteret med taxa eller handicapvenlige liftbusser fra din gadedør til adresser i hele Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Sådan gør du

 1. Det er Aalborg Kommune, der visiterer (godkender) dig til Flexhandicap, og du skal ansøge om at blive optaget i ordningen. For at blive visiteret til ordningen, skal du bruge selvbetjeningslink "Ansøg om Handicapkørsel" øverst til højre.

 2. Når du er visiteret til Flexhandicap, kan du bestille din kørsel hos Nordjylllands Trafikselskab (NT).
  Bestil Flexhandicap på NT.flextrafik.dk

 3. Du kan også ringe til NT's callcenter på 9810 1555
  NTs Callcenter er åbent for bestilling alle dage fra kl. 7.00-18.00
  • Du skal ringe senest to timer før og tidligst 14 dage inden afhentning.
  • Oplys præcis afhentnings- og afleveringsadresse ved bestilling
  • Ved fast transportbehov kan du lave en fast aftale.
  • Skal du være fremme til et bestemt tidspunkt, skal det oplyses ved bestilling.
  • Ønsker du at medbringe kørestol el. lign., skal dette oplyses ved bestilling.

Del indhold

Kontaktcentret

Myndighedshuset

Lindholm Brygge 31, 9400
Nørresundby

Tlf: 9982 5000

Telefontid
Hver dag 8-15
Torsdag dog 8-17