Kørselsbevilling til og fra DUS, aflastning og fritidstilbud