Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kørsel - brug af mundbind

Der er kommet nye retningslinjer og fra d. 22. august er der udstedt krav om, at der benyttes mundbind i den kollektive trafik, dermed også i flextrafik, som er den kørsel borgere, der er visiteret til kørsel, benytter.

Der er brugergrupper, der ikke kan eller skal bruge mundbind og de er fritaget for Sundhedsmyndighedernes anbefaling.
• Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind
• Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
• Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.

Det påhviler borgere/forældre/værge/botilbud at vurdere om den visiterede borger over 12 år, falder ind under undtagelse for mundbind.
Ligeledes påhviler det borgere/forældre/værge/botilbud at indkøbe mundbind til de borgere, der ikke er fritaget. Skulle der være borgere, der har glemt et mundbind, er det muligt at få et udleveret gratis af chaufføren i flextrafikken.
 

Information fra Kørselskontoret

Lukkedage 2021

14. maj 

27. december til 2. januar