Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tip kommunen

Vi har brug for din hjælp! Hver dag bevæger du dig rundt i gadebilledet og ser måske fejl og mangler. Ved at indtaste de ting du ser i systemet TIP, gør du os en tjeneste.

Giv Aalborg Kommune et tip om fejl og mangler på veje, stier, fortove, parker og grønne områder, eller hvis du har problemer med duer, måger og anden skadevoldende vildt.

Tip virker både på computer og via app til smartphone og tablet. Indberetter du via appen, kan du følge udviklingen af dit tip. Du kan desværre ikke følge dit tip, hvis du bruger computer til indberetning.

Download appen til din smartphone eller tablet:

Her kan du downloade Aalborg Borgertip app hvis du bruger IOS

Her kan du downloade Aalborg Borgertip app hvis du bruger Android 

Lav dit tip her, hvis du benytter en computer

Du kan lave et tip i kortet nedenunder eller her åbne i et stort kort.

Akutte henvendelser

Hvis din henvendelse haster, og du vil give Aalborg Kommune et tip om en skade, der skal løses straks, skal du ringe til By og Land på 9931 2000 og på 9931 2389 for vinterhenvendelser (inden for normal arbejdstid) eller 2091 7273 (uden for normal arbejdstid).

Del indhold