Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sygehus Nord og Gåsepigen

Når Aalborg Universitetshospital flytter til de nye bygninger i Aalborg Øst, bliver grunden og bygningerne ledige. Aalborg Kommune udarbejder i efteråret 2022 forslag til udviklings- og helhedsplan for området.

Aalborg Kommunes vision for Sygehus Nord og Gåsepigeområdet er, at planlægning for området udarbejdes efter en fælles helhedsplan.  

Gåsepigeområdet ejes af Aalborg Kommune. Sygehus Nord, som tidligere var ejet af Region Nordjylland, blev primo 2021 solgt til Nordud A/S. Region Nordjylland forventer at fraflytte sygehuset ultimo 2024.

Visionskonkurrence

Nordud A/S kontaktede i foråret 2021 Aalborg Kommune for en drøftelse af et parallelopdrag (visionskonkurrence) som grundlag for en udviklings- og helhedsplan for området.

Det blev aftalt, at Nordud A/S i eget regi skulle gennemføre en visionskonkurrence, og at Aalborg Kommune efterfølgende skulle udarbejde udviklings- og helhedsplan for området.

Visionskonkurrencens forslag svarer til, at en grundejer i forbindelse med ønske om en lokalplan fremkommer med et første udkast til projekt for det ønskede lokalplanområde. Forslaget skal efterfølgende gennem den lovpligtige planlægnings- og borgerinddragelsesproces, før det kan vedtages politisk. 

Visionskonkurrencens vinder blev offentliggjort d. 10. maj 2022. Vinderforslaget, og evt. dele af de øvrige forslag, vil indgå i den kommende planlægning.

Aalborg Kommune har ikke været en del af bedømmelseskomitéen for visionskonkurrencen, og er heller ikke forpligtiget til at bruge visionskonkurrencens forslag 1:1 i den kommende planlægning for området.

Omraadekort konkurrenceomraade_460px

Områdekort med konkurrenceområdet 

Udstilling med de 3 bud på, hvordan Sygehus Nord området skal se ud i fremtiden

De tre arkitektteams plancher er - frem til den 8. juni 2022 - udstillet i Atriet hos By og Land på Stigsborg Brygge 5 i Nørresundby.
Alle interesserede er velkommen til at kigge indenfor og studere de 3 forslag.

Midtbystrategien og fordebat

I 2018 blev Midtbystrategien vedtaget. Strategien har et afsnit om Sygehus Nord og Gåsepige-området.

På grundlag af Midtbystrategien blev der i 2019 afholdt en fordebat for Sygehus Nord og Gåsepigeområdet. By og Land udarbejdede en foreløbig vision med udgangspunkt i den vedtagne opsamling på fordebatten.

De overordnede visioner for området er:

 • Et sundt og attraktivt by- og boligliv
 • En grøn profil med fokus på grønne byrum
 • En ny bydel med afsæt i kvarterets identitet og historie
 • Det sammenbindende led i mellem Midtby og Vestby, Aalborg
 • En bæredygtig helhedsplan.

I kommuneplanrevision 2021 er kommuneplanrammerne for Aalborg Midtby og dermed også for Sygehus Nord-området revideret og opdateret i overensstemmelse med Midtbystrategien og fordebatten. 

Forud for visionskonkurrencen fremsendte By og Land gældende plangrundlag, samt forvaltningens analyser og oplæg til vision til Nordud A/S. Materialet blev i stor udstrækning indarbejdet i konkurrenceprogrammet for visionskonkurrencen.

Den kommende proces

 • 2022 - Vinder af visionskonkurrencen offentliggøres 10. maj.
 • 2022 - Aalborg Kommune udarbejder forslag til udviklings- og helhedsplan i 2. halvår 2022.
 • 2022 – Helhedsplanen sendes i offentlig høring, og planen forventes vedtaget af byrådet 2. kvartal 2023.
 • 2023 – Aalborg Kommune udarbejder lokalplaner og evt. kommuneplantillæg.
 • 2023 – Lokalplaner/kp-tillæg sendes i offentlig høring, og forventes godkendt af byrådet primo 2024.
 • 2024 – Region Nordjylland forventer at fraflytte Sygehus Nord.
 • 2024 - Saxogadetunnel og cykel- gangbro planlægges etableret hen over sommeren.
 • 2024 – Aalborg Kommune planlægger at sætte Gåsepigen til salg.

Den fysiske planlægning af området i efteråret 2022

Aalborg Kommune ønsker, at Sygehus Nord og Gåsepigen bliver udviklet efter en helhedsplan, derfor afventer kommunen visionskonkurrencens forslag, inden planlægningsprocessen gennemføres.

Når Nordud A/S har gennemført konkurrencen, vil Aalborg Kommune påbegynde den egentlige planlægningsproces.

Første del af dette arbejde vil være at udarbejde en helhedsplan som grundlag for kommuneplantillæg og lokalplaner. Borgerne vil blive hørt i forbindelse med lokalplaner og eventuelle kommuneplantillæg. 

Helhedsplanen for Sygehus Nord/Gåsepigen og Saxogadetunnelen/Cykel-gangbroen forventes udarbejdet i efterår 2022. Efterfølgende udarbejdes lokalplanerne og evt. kommuneplantillæg.

Kontaktperson

Gudrun Østergaard, Byudvikling og Byggeri, tlf. 9931 2139.

Del indhold