Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vaccination mod Covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod covid-19 til udvalgte grupper i befolkningen.

Tilbuddet er gratis for de udvalgte grupper, som anbefalingen omfatter.

Du kan læse mere om vinterens vaccinationer mod covid-19 på Sundhedsstyrelsen hjemmeside.

Plejehjemsbeboere bliver tilbudt vaccination på plejehjemmet og skal ikke selv bestille tid.

Hjælp til transport til vaccinationscenter

Hvis du er 65+ og ikke selv kan transportere dig til et vaccinationscenter på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du få hjælp til transport fra kommunen.

Hvis du har behov for hjælp til transport, skal du bestille tid til både vaccination og transport hos Kontaktcentret i Aalborg Kommune på 9982 5000.

Del indhold