Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genoptræningsophold på Rehabiliteringscenter Aalborg

Centeret er for alle borgere. Et ophold varer fra 2-12 uger. Det er gratis for dig, der bor i Aalborg Kommune.

Du får et intensivt og døgndækkende rehabiliteringsforløb. Du trænes i selv at tage bad, lave mad og klare personlig hygiejne. Målet er at gøre dig mere selvstændig. Det øger din livskvalitet selv at bestemme over eget liv. 

Personalet består af ergo- og fysioterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Der indhentes specialkompetencer efter behov. Det kan være en diætist, socialrådgiver eller talepædagog. 

Print alle punkter

Del indhold