Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genoptræningsophold på Rehabiliteringscenter Aalborg

Centeret henvender sig til alle borgere i kommunen. Et ophold varer fra 2-12 uger og er gratis for dig, når du bor i Aalborg Kommune.

Du får et intensivt tilrettelagt, døgndækkende rehabiliteringsforløb, hvor der bl.a. trænes i selv at kunne tage bad, klare den personlige hygiejne eller selv lave mad.

Målet er at gøre dig mere uafhængig af kommunal hjælp. Det øger nemlig livskvaliteten, at man i videst muligt omfang kan bestemme over sit eget liv.

Det faste personale på Rehabiliteringscenter Aalborg udgøres af et sundhedsfagligt team bestående af ergo- og fysioterapeuter, sygeplejerske social- og sundhedsassistenter samt pædagog. Derudover indhentes der specialkompetence efter behov f. eks. diætist, socialrådgiver, talepædagog m.m.

Se film om Rehabiliteringscenter Aalborg

Del indhold