Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genoptræning

Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket på grund af sygdom.

 

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvor foregår træningen?

Hvordan kommer jeg i gang med genoptræning?

Tilskud til fysioterapi og gratis fysioterapi

Min sundhedsjournal

Hvis du vil klage

Del indhold

Træningsenheden
Aalborg Kommune

Tlf.: 9931 4985
Telefontid: 8.00-14.00

Åbningstider alle hverdage

Træning: 7.00-18.00