Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som ikke kan benytte de almindelige tilbud inden for tandpleje.

COVID-19: Tandplejen har åbent. Få flere informationer herunder.

Hvem kan benytte sig af ordningen?

Fælles for målgruppen er, at personerne har behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand. Ordningen gælder altså ikke automatisk for alle personer med nedenstående diagnoser:

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter
Print alle punkter

Del indhold