Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialtandplejen

Socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte tilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i privat praksis kan få akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje ved Socialtandplejen. Tilbuddet er gratis.

Hvem kan benytte sig af ordningen?

Borgere med særlige sociale problemer for eksempel gadehjemløse, borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed og visse borgere i misbrugsbehandling

Borgere der på grund af de sociale problemer ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen eller i privat tandlægepraksis - og som ud fra en tandfaglig vurdering har et behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje.

Visitation

Visitation til socialtandplejen sker enten i en mundtlig dialog mellem Tandplejen og medarbejdere på herberg, varmestue eller andre tilbud - eller skriftligt og sker i overensstemmelse med gældende regler for behandling af personoplysninger.

For borgere, som ikke er tilknyttet et tilbud, kan der rettes henvendelse til socialforvaltningen i borgerens bopælskommune med henblik på en afklaring af, om borgeren tilhører målgruppen.

Tandplejen vil tilstræbe at visitationen forgår smidigt og hurtigt. 

Visitationen sker på baggrund af en vurdering af om borgeren:

  • tilhører målgruppen
  • har et konkret behandlingsbehov
  • kan benytte andre tandplejetilbud

Henvisningsblanket

  • Henvisningsblanketten kan rekvireres på herberg og væresteder.
  • Der kan også rekvirere en henvisningsblanket hos Specialtandplejen på telefon 99823450.
  • Efterfølgende skal du sende henvisningen til Aalborg Kommune, Specialtandplejen, Filstedvej 10, 9000 Aalborg.
  • Henvisningen kan også ske mundtligt via relevante fagpersoner.

Sted

Socialtandplejen i Aalborg Kommune er placeret i Tandplejens Specialcenter for Voksentandpleje på Filstedvej 10 i Aalborg.

Bemærk, at Socialtandplejen kontaktes på telefon 9932 3450. 

Her kan man også få yderligere information ved tvivl om visitation og målgruppe.

Del indhold