Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, hvis helbred afholder borgerne fra at benytte den almindelige tandpleje.

Undersøgelser og behandlinger

Omsorgstandplejen kan udføre forebyggende og simple behandlinger i dit eget hjem. Undersøgelser med røntgen og større behandlinger foregår på vores handicapvenlige klinik på Filstedvej 10, 9000 Aalborg.  

Sådan kommer du med i ordningen

Bor du på plejehjem, er det plejehjemslederen, der vurderer, om du er berettiget til omsorgstandpleje. I forbindelse med at du visiteres til for eksempel personlig pleje eller praktisk hjælp, vurderer visitator om du er berettiget til omsorgstandpleje.

Modtager du anden hjælp fra Ældre- og Handicapforvaltningen, kan du spørge den medarbejder, du er i kontakt med, om du er berettiget til omsorgstandpleje.

Hvis du ikke modtager nogen form for hjælp, men alligevel tror, at du opfylder betingelserne for at få omsorgstandpleje, kan du kontakte kontaktcentret på telefon 9982 5000

Du kan læse meget mere om Omsorgstandplejen på Omsorgsportalen

Betaling for omsorgstandpleje

Det koster 45 kroner om måneden per 01.01.2020 at være med i omsorgstandplejen. I følge bekendtgørelse nummer 179 om tandpleje §29 reguleres det fastsatte loft for egenbebetaling én gang årligt den 1. januar

Beløbet dækker:

 • Hjemmebesøg af tandlægen eller den kliniske tandtekniker 
 • Regelmæssige undersøgelser 
 • Tandrensninger og anden forebyggende behandling
 • Vejledning om at passe og pleje tænder og proteser. 
 • Al nødvendig tandbehandling 
 • Reparation af proteser og evt. nye proteser
 • Alle udgifter - du får ingen ekstra regninger

Du kan kan kontakte Den Åbne Linie - Aalborg Kommunes servicetelefon på telefon 9982 5000, hvis du:

 • Ønsker oplysninger om dine rettigheder
 • Vil vide noget om vores serviceniveau
 • Vil have "vejvisning i systemet"
 • Vil klage over noget
 • Har idéer, som kan forbedre vores service
 • Vil rose os
Del indhold