Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tilskud til behandling for gruppe 2 sikrede

Hvis du har valgt at være i sikringsgruppe 2 og går til en læge, speciallæge eller behandler, der ikke har overenskomst med sygesikringen, kan du søge om tilskud til behandlingen.

Vær opmærksom på, at du som gruppe 2-sikret kan få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Din praktiserende læge skal vurdere dit behov for behandling, hvis din speciallæge mener, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret.

Du skal i første omgang betale hele regningen selv og derefter sende den via Digital Post til Ydelsescentret.

Af regningen skal følgende fremgå:

  • Hvilket lægefagligt speciale, der er tale om
  • Hvilken behandling, der er givet
  • Tidspunktet for behandlingen
  • Hvad behandlingen har kostet
  • Navn på behandler i de til fælder, hvor der er flere behandler tilknytte samme sted.
  • At regningen er betalt ellers medsend dokumentation for at den er betalt.

Hvor meget kan jeg få i tilskud

Dit tilskud svarer til det, der ydes til patienter i sygesikringsgruppe 1. Det betyder, at tilskuddets størrelse er afhængig af den behandling, du har fået, samt hvilken takst der er gældende på behandlingstidspunktet.

Du får ikke tilskud til alle typer behandlinger, og tilskuddets størrelse kan ændre sig efter et bestemt antal behandlinger.

Læs om sikringsgrupper

På Borger.dk kan du læse om sygesikring og sikringsgrupper.

 

Del indhold