Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte og indsatser til voksne (§ 82 og 85)

Bostøtte og indsatser til voksne yder pædagogisk støtte og rådgivning til voksne (18-65 år) efter SEL §§ 82 og 85.

Tilbuddet

Bostøtte og Indsatser er en del af Center for Dag- og Døgntilbud. Bostøtte og indsatser til voksne består af faguddannede pædagoger, socialrådgivere og ergoterapeut. Bostøtte og indsatser til voksne har fokus på en systematiseret, fortløbende kompetenceudveksling mellem medarbejderne, både på tværs af korpset samt i de enkelte teams inden for korpset. Støttekorpsets medarbejdere arbejder ud fra en anerkendende, relationel tilgang, og har specialerfaring fra en række større projekter (i samarbejde med Socialstyrelsen), omhandlende blandt andet hjemløse(Housing First) og CTI for Kvinder på krisecenter, og Exit Prostitution, hvoraf alle er baseret på den dokumenterede CTI-metode(Critical Time Intervention). Bostøtte og indsatser til voksne har også erfaring som mentorer fra Aalborg Jobcenter, og har i den forbindelse været en del af Arbejdsmarkedsstyrelsens mentorforsøg.
Med baggrund i Bostøtte og indsatser til voksnes grundindsats og medarbejdernes kompetencer arbejdes der med at udvikle borgerens funktionsniveau, sådan at borgeren på sigt, i så stort et omfang som muligt, bliver i stand til at mestre eget liv.

Forløb

Bostøtte og indsatser til voksne arbejder med at stabilisere, støtte og udvikle borgere som lider af en eller flere psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og som også kan opleve sociale problemer. Bostøtte og indsatser til voksne har fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens kompetencer og færdigheder og få borgeren så tæt på en normal hverdag som muligt. Gennem indsatsen hjælpes borgeren til at etablere, vedligeholde og dyrke relationer og netværk samt skabe eller genskabe fokus mod uddannelse og beskæftigelse.

Øvrig information

Bostøtte og indsatser til voksnes målgruppe er eksempelvis voksne der lider af:
- Dobbeltdiagnoser(misbrug og psykisk sygdom)
- Psykisk sygdom
- Autismespektrumforstyrrelser
- Kognitive vanskeligheder, herunder erhvervet hjerneskade
- Somatiske problemer/fysiske funktionsnedsættelser
- Sociale problemer, som eksempelvis funktionel hjemløshed, ensomhed, angst, depression
- Misbrug

Kontakt

Bisgårdsvej 12
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 2520 0967
Leder: Rasmus Berg