Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Støtteboligerne - De Alternative Tilbud (15-18 år)

I Støtteboligerne på Golfparken kan unge få tæt voksenstøtte i overgangen til egen bolig.

Sådan gør du

Henvisning til Støtteboligerne skal ske fra den unges rådgiver til Den Centrale Visitation i samarbejde med sekretariatet for Center for Dag- og Døgntilbud.

Tilbuddet

Målgruppen til Støtteboligerne er unge, som kan have været anbragt på døgninstitution eller opholdssted, og som har brug for tæt voksenstøtte i overgangen mellem anbringelse og egen bolig.

Der kan også være tale om unge, som kommer hjemmefra.

Den unge skal besidde en vis social selvforvaltning, og de unges problemer skal være forenelige med, at der ikke er døgndækning i boligen.

Støtteboligerne i Golfparken tilbyder
- hjælp og støtte til at bo i egen bolig.
- udslusning fra bl.a. døgncentrene, private opholdssteder, familiepleje m.v.

Dagligdagen

Den unge har en primær kontaktpædagog. Den unge inddrages i planlægningen af det individuelle forløb.

I den første periode fastholdes og motiveres den unge i forhold til fokuspunkterne og observeres i forhold til, hvor meget de selv kan klare. Herefter guides den unge på de områder, hvor der er vanskeligheder med det formål, at den unge skal blive i stand til at klare sig selv i egen bolig.

Et af målene i Støtteboligerne er, at den unge skal være i beskæftigelse og have en så normal dagligdag som muligt.

Vi forsøger at lave gode og tætte relationer med den unge og de unge imellem - bl.a. ved samvær i dagligdagen, fællesspisning, weekendture m.v.

Den unge kan kontakte personalet på mobiltelefon udenfor normal arbejdstid, hvis der opstår en svær situation.

Den unge opfordres til at komme i fælleslejligheden, men personalet er også opsøgende i den unges lejlighed.

Forældre og andre pårørende inviteres til så meget samarbejde som muligt.

Tidligere beboere kan fortsat komme i huset, hvis de har brug for hjælp eller for at mødes med andre tidligere beboere. Hvert år holdes en "Gammel-Ung"-dag.

Den socialpædagogiske indsats veksler mellem praktisk støtte i forhold til økonomi, rengøring, jobsøgning m.v. og samtale/dialog i forhold til den unges udvikling.

Fysiske rammer og faciliteter

Lejlighederne ligger i Golfparken og består af:
- En fælles lejlighed.
- Syv 1-værelses lejligheder/støtteboliger.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Golfparken 10
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 7770 / 2519 7770
Leder: Malene Dam

Antal pladser: 7+2