Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Træningshøjskolen, 6 timer/uge (Hverdagsliv) (18-29 år) - Individuelt støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø

6-timers forløbet på Træningshøjskolen er for unge 18-29 årige, der har brug for et forløb på nedsat tid, hvor du får hjælp og støtte til at gøre dig parat til at begynde på uddannelse.

Sådan gør du

Mener du, at et forløb på Træningshøjskolen på nedsat tid er et tilbud for dig, skal du rette henvendelse til din Jobcenter-rådgiver i Uddannelseshuset i Aalborg Kommune.

Er din rådgiver enig med dig, henvises du til Træningshøjskolen.
Du kan herefter komme på et forbesøg på Træningshøjskolen, hvor der bliver taget endeligt stilling til, om du kan blive indskrevet.

Hvem KAN optages?
Unge, der kan blive indskrevet i 6-timers-forløbet (Projekt Hverdagsliv) på Træningshøjskolen, er ofte unge, der er uafklarede i forhold til uddannelse. Ofte vil den enkelte unge også være præget af personlige problemer og psykosociale forhold som:
• Mistrivsel
• Isolation
• Angst
• Depression
• Konfliktfyldt livssituation
• Psykisk sygdom (under/færdig med/venter på behandling)
• Udviklingsforstyrrelse
• Personlighedsforstyrrelse el. lign.

Disse forhold kan være medvirkende årsag til, at du er frafaldet eller endnu ikke begyndt på ordinær ungdomsuddannelse.

Hvem KAN IKKE optages?
Du kan ikke blive indskrevet på Træningshøjskolen, hvis det vurderes, at du har et primært behandlingsbehov i forhold til:
• Misbrug
• Psykisk sygdom

Eller hvis din adfærd er så afvigende, at der ikke kan opretholdes et trygt miljø på Træningshøjskolen. Det kan for eksempel være, hvis du er præget af:
• Voldelig/truende/krænkende adfærd
• Kriminel adfærd
• Psykotiske perioder som indebærer virkelighedsforvrænget tænkning

Tilbuddet

De individuelle støtte- og udviklingsforløb på Træningshøjskolen er tilrettelagt som kursusaktiviteter med base på Nørholmsvej 13.
Timetallet på 6, 15 eller 25 timer/uge fastsættes i dialog med den henvisende rådgiver og tager udgangspunkt i en samlet vurdering af din aktuelle ressourcer og formåen.

Målgruppe:
De individuelle støtte- og udviklingsforløb henvender sig til uddannelses- eller aktivitetsparate unge borgere i Aalborg Kommune i aldersgruppen 18 til 29 år, som (evt. med hjælp) er i stand til at møde i tilbud på nedsat tid. Som deltager skal du måske hentes i en periode og evt. trænes i forhold til selvstændig bustransport eller anden transport til skole- eller uddannelsestilbud.

Der er tale om unge, som bl.a. pga. psykisk sårbarhed kan have været uden aktivitet i en periode og derfor gradvist skal opøve evnen til at møde stabilt til uddannelsesforberedende aktiviteter. De er på henvendelsestidspunktet ofte uafklarede vedr. uddannelsesmæssig fremtid og ofte umotiverede ift. uddannelsesdeltagelse.

Formål:
Formålet med Træningshøjskolens 6 timers forløb er, at du styrker sine personlige, sociale og faglige kompetencer som forudsætning for, at du kan påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb.

Overordnet er det målet, at indsatsen fører til, at du bliver parat til at starte på uddannelse. Dertil kommer, at indsatsen også kan være med til at afdække behovet for støttetiltag under opstart til/og gennemførelse af uddannelsesforløb.
Det kan også evt. afdække behovet for støtte/behandling forud for uddannelsesdeltagelse (eks. misbrugsbehandling).

Dagligdagen

Et typisk forløb varer mellem 6 og 12 måneder

Efter indskrivning kontaktes du pr. telefon eller mail, og der laves aftale om et første møde. Hvis du ønsker det, kan mødet afholdes hjemme hos dig.

De første møder bruges typisk på, at vi lærer hinanden at kende, ligesom der typisk tales om, hvad du kan forvente af forløbet i Projekt Hverdagsliv.
Sammen med dig forsøger vi løbende at afklare, hvilken vej der skal arbejdes, og typisk udvides vores samarbejde til at omfatte andre aktiviteter såsom motion, kulturelle oplevelser og værkstedsbaserede aktiviteter på Træningshøjskolen.

Der arbejdes forløbet igennem ud fra en brobygningstankegang, så du kan nærme dig en mere omfattende forberedende indsats for at komme i gang med en uddannelse.

Du afsluttes i Projekt Hverdagsliv, når der er en realistisk plan for, hvad der efterfølgende skal ske - en plan som du selv har accepteret.

I overgangen til uddannelse eller anden forberedende indsats, kan din Jobcenter-rådgiver bevilge dig mentorstøtte fra Projekt Hverdagsliv, således du kommer godt i gang det nye sted, og så det nye sted er godt orienteret om dit behov for særlig støtte.

Fysiske rammer og faciliteter

De individuelle 6-timers støtte- og udviklingsforløb ligger i Saxogade 2, 9000 Aalborg, som er en selvstændig villa tæt på busser og togforbindelser.

Øvrig information

Træningshøjskolen, og dermed 6-timers forløbet Hverdagsliv, er en del af Center for Voksne i Aalborg Kommune. Det er et tilbud til psykisk sårbare/udsatte unge mellem 18 og 29 år, der bor i Aalborg Kommune.

Træningshøjskolen iværksætter individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø målrettet udsatte og sårbare unge uden kompetencegivende uddannelse.

Træningshøjskolen består i dag af tre kerneopgaver, som løses i samarbejde med bevilgende myndighed:

• Individuelle støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø – 6, 15 og 25 timers forløb. (6 timers forløbet hedder også Projekt Hverdagsliv).

• Poul Paghs Gade Kollegiet – socialpædagogisk støtte/mentorstøtte i eget hjem (bolig lejet af Træningshøjskolen).

• Skovpark Kollegiet – bolig- og netværkstilbud for unge enlige og sårbare mødre.

6-timers tilbuddet / Projekt Hverdagsliv:
Til at varetage opgaven med de unge på 6-timers tilbuddet er 4 uddannede pædagoger.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen: Se link nedenfor under 'Yderligere info'
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Yderligere info

Kontakt

Træningshøjskolen, Nørholmsvej 13, 9000 Aalborg
6 timers forløbet: Saxogade 2, 9000 Aalborg
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5100
Leder: Ole Agger

Antal pladser: 25