Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Et særligt tilbud om beskæftigelse

Er du ledig og har sociale udfordringer, der præger din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage i et særligt tilbud på Svenstrupgårds værksteder.

Sådan gør du

Er du interesseret i et særligt forløb på værkstederne?
Så skal du kontakte din sagsbehandler, som vil afklare, om et sætligt tilbud kan bevilliges.

Tilbuddet

Formålet med et ophold på Svenstrupgård er at få støtte til at flytte videre i egen eller næste rette/egnede bolig.

Værkstederne er et samlingspunkt for de borgere på Svenstrupgård, som ønsker at være beskæftiget i dagtimerne. Men værkstederne er også et tilbud til dig, der er ledig eller førtidspensionist og af forskellige årsager er udfordret på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Har du lyst til at hjælpe med enten at vedligeholde områderne omkring Svenstrupgård eller producere diverse, som vi leverer til både private og virksomheder, så har vi et særligt tilbud om beskæftigelse til dig.

Beskrivelse af værkstederne og dagligdagen

Dagligdagen

Der er flere gevinster ved at indgå i beskæftigelsen på værkstederne. Du får en struktur i hverdagen, som opretholder en fast døgnrymte. Du får en forudsigelighed i trygge rammer, der giver dig plads og overskud til at arbejde med de mål, du har for tilbuddet. Og, du bliver en del af et socialt fællesskab, hvor der er plads til dig, netop som du er.

Har du brug for at få afklaret dine kompetencer eks. til din rådgiver i jobcentret, kan vi hjælpe dig med det. Har du brug for at træne funktioner i forbindelse med at komme videre i praktik, kan vi også hjælpe med det. Med andre ord; du har mulighed for at afprøve færdigheder, som du kan tage med videre i din jobsøgning.

Et særligt tilbud skræddersyes til dig. Du er med andre ord selv med til at bestemme dine arbejdsopgaver og –tid.

Fysiske rammer og faciliteter

Værkstederne ligger i tilknytning til Svenstrupgård, Lejrevej 10, 9230 Svenstrup J, ca. 10 km syd for Aalborg. Der er gode bus- og togforbindelser til Aalborg, og Svenstrupgård ligger i gåafstand fra stationen i Svenstrup.

Øvrig information

De særlige forløb kan bevilges som:
Vejledning og opkvalificering jf. Beskæftigelseslovens § 91
Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103
Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104

Svenstrupgård er en selvstændig afdeling, som er organiseret under Center for Sociale Indsatser i Job & Velfærd under Aalborg Kommune. Svenstrupgårds personalegruppe er fagligt bredt sammensat, idet tilbuddet har mange alsidige opgaver, som skal løses.

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Leder: Dennis Lindhardt-Pedersen
Afdelingsleder: Jannie Zeth

Kontakt

Lejrevej 10
9230 Svenstrup J
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9982 2570 el. 9982 2555 (Svenstrupgårds hovednr.)
Leder: Dennis Lindhardt-Pedersen

Antal pladser: 15
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)