Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børne-, unge-, voksen- og forældregrupper - for familier med rusmiddelproblemer

Lever du i en familie eller har samvær med en forælder, der har eller har haft problemer med rusmidler, kan du få støtte i Rusmiddelafsnittets børnegruppe, ungegruppe, voksengruppe og forældregruppe.

Sådan gør du

Som BARN, UNG, VOKSEN eller FORÆLDRE kan du rette direkte henvendelse til Lis Birgitte Norup (tlf. 3199 0755) eller Lone Andersen (tlf. 2520 5729).

Når børn selv retter henvendelse for at komme med i børnegruppe, vil forældrene blive spurgt om tilladelse. Efter aftale med forældrene kan andre personer også henvende sig om børn, unge, voksne eller forældre, der ønsker at være med i en af grupperne.

Inden opstart i grupperne, inviteres barn/ung og forældre til en forsamtale med en af gruppelederne.

Tilbuddet

De fleste forældre med et overforbrug af rusmidler prøver at undgå, at det går ud over børnene. Alligevel er det svært for børnene. Børnene er bekymrede for forældrene og føler et stort ansvar. Selvom forældrene ikke tror, børn mærker noget, ved vi, at selv små børn påvirkes.

I de fleste familier er det svært at snakke med hinanden om rusmiddelproblemet. Børnene tilsidesætter ofte deres egne følelser og behov. Mange børn viser ikke udadtil, at de har det svært, og ofte ser omgivelserne det heller ikke. Børnene bliver meget alene med deres tanker, følelser og oplevelser. At vokse op i en familie med rusmiddelproblemer kan derfor have store konsekvenser for børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling.

Derfor tilbydes børnene at komme i børnegruppe og de unge i ungegruppe og voksengruppe. Forældrene/omsorgspersonerne til børnene tilbydes et forløb i forældregruppe.

Det er gratis at deltage i alle grupperne.
Både børne-, unge-, voksen- og forældregrupper mødes i Rusmiddelafsnittet Behandling, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV.

Gruppeforløb for BØRN:
For børn i alderen 9-14 år. Gruppemøderne er hver anden tirsdag. Børnegruppeforløbet strækker sig over 12 gange.

I gruppen får børnene mulighed for:
- at være sammen med andre børn, der har oplevelser, der ligner deres egne
- at have et sted, hvor de kan tale om svære og modstridende følelser
- at få støtte til at få øje på egne stærke sider

FORÆLDREGRUPPE (omsorgspersoner til børnene):
Forældregruppen mødes hver tredje uge, i alt 5 gange, og er for barnets omsorgspersoner.

I Forældregruppen taler forældrene/de voksne om, hvordan de kan støtte børnene, ligesom de får indsigt i børns reaktioner på at vokse op i en familie med alkoholproblemer. Der sættes også fokus på, hvilken betydning det har for hele familien at have et alkoholproblem.

Gruppeforløb for UNGE:
Gruppen er for unge mellem 15 og 19 år. Gruppen mødes 1 gang om måneden.

Der vil også være mulighed for at få individuelle samtaler hver 14. dag á 1 times varighed med den familieorienterede alkoholbehandler. Det er ikke en betingelse, at den unge går i gruppen.

I gruppetilbuddet har den unge mulighed for at få delt sine tanker, følelser og oplevelser med andre unge, som genkender vedkommendes oplevelser med at være vokset op i en familie med rusmiddelproblemer.

Gruppeforløb for VOKSNE:
Gruppen er for unge mellem 20 og 34 år. Gruppen er for voksne, der lever eller har levet i familier med rusmiddelproblemer. Gruppen mødes 1 gang om måneden.

Fysiske rammer og faciliteter

Børne-, unge-, voksen- og forældregrupperne mødes i Rusmiddelafsnittet Behandling, Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV. Bygningen består af 2 etager + kælder.

Der er ikke elevator i bygningen.
Der er gode parkeringsmuligheder.

Øvrig information

Som én samlet afdeling, tilbyder Rusmiddelafsnittet følgende typer behandling:
• Åben rådgivning, vejledning og visitation
(der er mulighed for at henvende sig anonymt)
• Rusmiddelrådgivning og -behandling for unge mellem 14 og 18 år
• Stofbehandling inkl. efterbehandling
(døgn- og ambulant behandling)
• Alkoholbehandling inkl. efterbehandling
(døgn- og ambulant behandling)
• Børne-, unge-, voksen- og forældregrupper for familier med rusmiddelproblemer
• Børne- og ungebehandling for personer fra familier med rusmiddelproblemer (op til 24 år)
• Substitutionsbehandling
• Terapi
• Opsøgende indsats og motivationssamtaler

Gratis:
Det er gratis for alle borgere at benytte tilbuddene. Alle borgere over 14 år i Aalborg Kommune kan uden betaling eller forudgående bevilling kontakte Rusmiddelafsnittet.

Der beregnes dog egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling.

KLAGEVEJLEDNING
Til dig, der vil klage til kommunen: Se klagevejledning her
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Kontakt

Rusmiddelafsnittet Behandling
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: Børn og forældre: 3199 0755 + Unge: 2520 5733
Leder: Mette Havemann