Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stofbehandling - efterbehandling

Efterbehandlingen er for dig, der har gennemført en ekstern døgnbehandling og har brug for støtte til et godt liv uden misbrug

Sådan gør du

Efterbehandlingen er for dig, der har gennemført en ekstern døgnbehandling. Tilsynsførende fra Rusmiddelafsnittets Visitation og personale fra døgnbehandlingen vurderer i fællesskab og i samarbejde med dig, hvornår dit døgnophold skal stoppe.

Forud for hjemkomst fra døgnbehandlingen aftales et forbesøg i Rusmiddelafsnittets Efterbehandling.

Tilbuddet

Efterbehandlingen er en videreførelse af arbejdet i døgninstitutionen. I efterbehandlingen støttes du i at omsætte de færdigheder og redskaber du har fået i din døgnbehandling, til at leve et liv uden misbrug hjemme. Behandlingen består af både gruppebehandling, individuelle samtaler og ophold/bolig i halvvejshusene.

Efterbehandlingen sker i et forløb af to etaper: Først ophold i bofællesskabet 'Kastetvej' og efterfølgende bofællesskaberne 'Grønlands Torv', 'Poul Paghs Gade' eller 'Boulevarden'. Der vil ikke være medarbejdere til stede døgnet rundt, men der er medarbejdere tilknyttet bofællesskaberne, som både yder støtte og kontrol.

Dagligdagen

'Kastetvej':
I Efterbehandlingen flytter du fra døgninstitutionen ind på 'Kastetvej'. 'Kastetvej' fungerer som et bofællesskab, hvor der er lagt en tydelig ydre struktur i form af et regelsæt som faste morgenmøder, fællesspisning, rengøring. Samtidig er dagligdagen i langt højere grad end på døgninstitutionen lagt ud til selvadministration. Du vil få sparring i forhold til at opbygge et stoffrit liv, sætte dig mål og finde mening i dagligdagen.
Medarbejdernes rolle er støtte og kontrol. Udover spontane besøg deltager medarbejderne fast i et ugentligt husmøde og morgenmøder.

'Grønlands Torv', 'Poul Paghs Gade' og 'Boulevarden':
Bofællesskaberne på Grønlands Torv, Poul Paghs Gade og Boulevarden følger herefter, og er skridtet før udflytning i egen bolig. Medarbejderne vurderer i samarbejde med dig, hvornår flytningen skal finde sted.
Under opholdet i disse opgangsfællesskaber arbejder du med at ændre dit dagsprogram med arbejde, uddannelse eller andet, samt finde egen bolig. Medarbejdernes opgave er at motivere til din udvikling og en selvstændig livsførsel.
På 'Kastetvej' er mange af dagligdagens svar givet på forhånd via den ydre struktur. På 'Grønlands Torv', 'Poul Paghs Gade' og 'Boulevarden' skal beboerne i fællesskab finde svarene.

Gruppebehandlingen er en obligatorisk del af efterbehandlingsprogrammet, og finder sted to gange om ugen. Gruppen mødes også omkring undervisning og sociale aktiviteter. Formålet er at skabe andre former for sociale relationer og få oplevelser sammen.

Fysiske rammer og faciliteter

'Kastetvej', Kastetvej 24, 9000 Aalborg: Bofællesskab med 5 egne værelser og fælleslokale.

'Grønlands Torv', Grønlands Torv 23 A-E, 9210 Aalborg SØ.: 5 selvstændige lejligheder og fælleslokale.
'Poul Paghs Gade', Poul Paghs Gade 17, 9000 Aalborg: 3 selvstædnige lejligheder og fælleslokale.
'Boulevarden', Boulevarden 12, 9000 Aalborg: 3 selvstændige lejligheder og fælleslokale.

Gruppebehandling og individuelle samtaler foregår på Badehusvej 11, 9000 Aalborg, der er en byejendom, der ligger tæt på Aalborg midtby og halvvejshuset Baghuset.

Øvrig information

Tilbuddene er for borgeren gratis at benytte. Alle borgere over 14 år i Aalborg Kommune kan uden betaling eller forudgående bevilling kontakte Rusmiddelafsnittet. Dog beregnes egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling og ophold i halvvejshusene i Efterbehandlingen.

Hvis du er i behandling eller pårørende og er bekymret over forhold, kan du benytte dig af Socialtilsynets whistleblowordning. Se linket her: Whistleblower Socialtilsyn Nord
Hvis du vil klage til kommunen: Se klagevejledning her

Kontakt

Badehusvej 11
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5740
Leder: Mette Havemann

Antal pladser: 13, ambulant 12