Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Stofbehandling - ambulant og døgn

I Rusmiddelafsnittets stofbehandling kan du og pårørende få gratis hjælp, hvis du har et misbrug eller overforbrug af stoffer. Der er mulighed for vejledning, ambulant - og/eller døgnbehandling.

Sådan gør du

Hvis du har brug for et ambulant tilbud i Rusmiddelafsnittets stofbehandling, og er du 18 år eller opefter, så er du velkommen til at møde op i visitationens åbne rådgivning uden aftale:

Visitationen, Rusmiddelafsnittet
Badehusvej 1, stuen, 9000 Aalborg (gul bygning med indgang i gavlen til højre)
Mandag klokken 9.00-12.00
Onsdag klokken 9.00-12.00
Torsdag klokken 13.00-16.00

Du kan kontakte os på følgende telefonnummer: 9931 5740
Mandag-fredag klokken 9.00-14.00
Torsdag klokken 9.00-16.00

Tilbuddet

Rusmiddelafsnittet Behandlings behandlingskoncept er bygget op om et individuelt samtaleforløb på 10 måneder. Sideløbende med det individuelle behandlingsforløb har du mulighed for også at deltage i forskellige behandlings- og undervisningstilbud, som:
• Undervisning
• Motivationsgrupper
• Motion
• Stoffrigruppe
• NADA/Øreakupunktur og Mindfulness

I henhold til Socialstyrelsens Nationale Retningslinjer yder Rusmiddelafsnittet Behandling ambulant stofbehandling med det behandlingsmål, at dit stofmisbrug ophører, reduceres eller at der forebygges en forværring heraf.

Vi tilbyder også anonym stofbehandling, som kan være relevant for dig, hvis du:
• er fyldt 18 år
• har en bolig
• er under uddannelse eller i job
• har et misbrug af rusmidler, der ikke kræver medicinsk tilgang i behandlingen

Hvis du ønsker anonym stofbehandling skal du oplyse om dette, når du henvender dig telefonisk. Herefter vil du snarest muligt vil komme til at tale med en visitator eller behandler. Gennem en telefonisk samtale med dig, vil visitatoren afklare dit behandlingsbehov og vurdere om det anonyme tilbud passer til dit behov, eller om der er et andet behandlingstilbud, der passer bedre. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål til tilbuddet.
Behandlingen består af et korterevarende behandlingsforløb, bestående af individuelle samtaler og/eller gruppeforløb.

Foruden ambulant behandling tilbyder vi ekstern døgnbehandling. Døgnbehandlingen foregår på godkendte døgninstitutioner og varer oftest 2 – 4 måneder. Under behandlingsforløbet vil du løbende få besøg og tilsyn af en af en visitator fra Visitationen. Tilsynsførende fra Visitationen og behandlingspersonale fra institutionen vurderer i fællesskab, hvornår døgnopholdet kan afsluttes. Forud for hjemkomst aftales et forbesøg i Rusmiddelafsnittets Efterbehandling.

Fysiske rammer og faciliteter

Stofbehandlingen er samlet i Rusmiddelafsnittet - Behandling på Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg Sydvest. Bygningen består af 2 etager samt kælder. Venteværelset ligger på 1. sal, mens selve stofbehandlingen foregår i stueetagen samt i kælderen. Der er ikke elevator i bygningen. Der er gratis parkeringsmuligheder, husk blot at registrere din bils nummerplade i forhallen, når du kommer.

Anonym stofbehandling foregår i afskærmede lokaler med selvstændig indgang for at
sikre anonymiteten.

Øvrig information

Tilbuddene er gratis at benytte. Alle borgere over 14 år i Aalborg Kommune kan uden betaling eller forudgående bevilling kontakte Rusmiddelsafsnittet. Dog beregnes egenbetaling for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling.

Hvis du er i behandling eller pårørende og er bekymret over forhold, kan du benytte dig af Socialtilsynets whistleblowordning. Se linket her: Whistleblower Socialtilsyn Nord
Hvis du vil klage til kommunen: Se klagevejledning her

Yderligere info

Kontakt

Rusmiddelafsnittet - Behandling
Sofiendalsvej 7
9200 Aalborg SV
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 5740 (for viderestilling)
Leder: Maja Torp

Antal pladser: 48-65