Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøtte i hjemmet for voksne over 18 år, VoksenBøgen

VoksenBøgens Bostøtte er for dig, der er over 18 år, bor i eget hjem og har sociale og psykiske varige funktionsnedsættelser eller andre særlige problemstillinger.

Sådan gør du

Bostøtte i eget hjem tilbydes til dig, der skal flytte ud fra døgnafdelingen på VoksenBøgen, men udbydes samtidig til alle borgere med vidtgående behov for støtte i eget hjem.

Hvis du bor udenfor VoksenBøgen og synes, at VoksenBøgens bostøtte er noget for dig, er der 2 muligheder:

1) Du skal henvende dig til din rådgiver på forvaltningen i den kommune, hvor du bor eller

2) Du kan ringe til VoksenBøgen for at få hjælp til, hvad du skal gøre.

Du kan læse mere om VoksenBøgens støtte i eget hjem på www.voksenbøgen.dk

Dagligdagen

Hvis du bor på VoksenBøgen og over tid bliver parat til en mindre indgribende foranstaltning, hjælpes du på plads i nye rammer, hvor du bor for dig selv. VoksenBøgen tilbyder dig typisk bostøtte og dagbeskæftigelse eller særlig tilrettelagt uddannelse.

Formålet med bostøtte er at give dig støtte og omsorg til at udvikle færdigheder, så du kan klare det at bo for dig selv.

Forløbet omkring bostøtte bliver tilrettelagt som ved døgnbehandlingen på VoksenBøgen. Bostøtten fortsætter, indtil du selv (eventuelt med mindre støtte) er i stand til at varetage dit daglige liv og dine interesser.

Fysiske rammer og faciliteter

Bostøtten får du i dit eget hjem. Den gives af medarbejdere på VoksenBøgen.

Får du bostøtte, kan du også
- benytte VoksenBøgens klub, og
- efter aftale deltage i dagbeskæftigelsen på VoksenBøgen, samt
- modtage særligt tilrettelagt undervisning.

Øvrig information

VoksenBøgen er et tilbud til borgere fra hele Region Nordjylland, og der er følgende tilbud på VoksenBøgen:
- Boform (bolig)
- Bostøtte (ved selvstændigt boende)
- Dagbeskæftigelse
- Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
- Særligt tilrettelagt tilbud (STT)
- Konsulentydelser

VoksenBøgen arbejder med en relations- og anerkendelsespædagogisk tilgang. Der tages udgangspunkt i dine behov og arbejdes målrettet frem mod muligheden for mestring af eget liv, i det omfang dine problemstillinger tillader dette.

VoksenBøgen har reelt mulighed for at følge ethvert forløb fra start til slut, hvilket, set i forhold til den helhedsorienterende indsats, er en unik mulighed for et succesfuldt ophold for dig.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Bodil Hjorts vej 7, 9310 Vodskov
9310 Vodskov
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 6050
Leder: Mathias Caland tlf. 2125 4590

Antal pladser: 5 - kan øges efter behov
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)