Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skole- og Dagtilbud - Bakkeø

Bakkeø henvender sig til børn og unge, der ikke profiterer af den almindelige folkeskole og har brug for særlig undervisning og behandling.

Sådan gør du

Aalborg Kommune:
Henvisning til Bakkeø (hed tidligere Stjernehusenes skole- og dagtilbud) skal ske fra familiens rådgiver til Den Centrale Visitation i samarbejde med Sekretariatet i Center for Dag- og Døgntilbud.

Andre Kommuner:
Henvisning fra andre kommuner skal ske fra familiens rådgiver til
Center for Dag- og Døgntilbud, tlf. 9931 9292 - eller leder af Bakkeø, Søren Frost, tlf. 9931 5895.

Tilbuddet

Bakkeø tilbyder skole- og dagbehandling til mobile børn og unge i skolealderen med betydelige og varige nedsatte psykiske, mentale og sociale funktionsnedsættelser med uhensigtsmæssig og eventuelt udadreagerende adfærd, eventuelt med tidlig følelsesmæssig skade.

Endvidere henvender tilbuddet sig til børn og unge med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder eksempelvis ADHD, Tourette, Asperger og Autisme.

Udover det undervisningsfaglige ydes omfattende støtte til social træning, kompetence- og fremtidsafklaring, potentialeudvikling, motivation samt almen dannelse. Alle indsatser, faglige såvel som pædagogiske, målrettes den enkeltes behov og tilrettelægges ud fra de faglige principper, som er grundlæggende for ADHD samt de øvrige problemstillinger, som fylder i barnets/den unges og familiens liv.

Den unge har mulighed for fuld afgangseksamen.

Dagligdagen

Skole- og behandlingsdelen smelter sammen, så det styrker det enkeltes barns udvikling. Ud fra en bedømmelse af det enkelte barns problemer og ressourcer udarbejder vi en elev- og udviklingsplan. Bedømmelsen af de skolemæssige færdigheder indgår heri. Eleverne undervises i det antal moduler som er lovpligtig ifølge det traditionelle skolesystem.

Skolens elever er ofte børn, der er skeptiske, mangler tillid til voksne, og har et meget ringe selvværd. For at styrke børnenes udvikling og fremme tilliden til voksne, arbejder vi med at:
- skabe forpligtende relationer – over tid
- bekræfte dem, så de opnår øget selvværd
- komme konstruktivt ud af konflikter
- støtte dem i, at deres adfærd svarer til hensigten
- hjælpe dem med at finde – for dem – brugbare alternativer i deres reaktioner

For at opnå stabilitet og forudsigelighed er hverdagen struktureret, bl.a. med individuelle skemaer.
Opgaven er at finde frem til årsagerne til, at barnet/den unge ikke fungerer. Behandlingen skal tilpasses det enkelte barn. Mennesket har brug for vaner – vores behandlingsarbejde drejer sig om at udvikle ”gode og hensigtsmæssige vaner”.

Familiesamarbejde:
Vi har et udvidet samarbejde med forældrene. Hvert barn har både en kontaktlærer og en kontaktpædagog, som står for samarbejdet med forældrene. Ligesomdet er muligt at tilknytte familierådgiver, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Samarbejdet indeholder samtale med henblik på at optimere barnets skoledag og behandling.
På Bakkeø afholdes et familienetværksmøde flere gange årligt, hvor forældre og søskende deltager.

Fysiske rammer og faciliteter

Bakkeø ligger i smukke og rolige omgivelser midt i Hammer Bakkers skønne natur.

Yderligere info

Kontakt

Tingvej 161
9310 Vodskov
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9352 0350
Leder: Ditte Mørk Manstrup

Antal pladser: 12