Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Poul Paghs Gade Kollegiet - Tilbud med støtte i lejet bolig

Poul Paghs Gade Kollegiet er et tilbud til dig mellem 18 og 25 år, som har brug for en bolig med mulighed for netværk og støtte.

Sådan gør du

Du skal være mellem 18 og 25 år, når du flytter ind, og du skal have en bevilling fra din rådgiver. Vi giver jer gerne en rundvisning, så du og din rådgiver kan se, om Poul Paghs Gade Kollegiet er noget for dig.

Ring til Klaus eller Bettina for at lave en aftale om rundvisning (se telefonnummer nederst på siden).

Hvis du og din rådgiver synes, at kollegiet kunne være en god mulighed for dig, kan du eller din rådgiver ringe til Ole Agger, som kan orientere om visitation og eventuel venteliste.

Tilbuddet

Poul Paghs Gade Kollegiet er en mulighed for dig, der har brug for et boligtilbud med mentorstøtte.

Vi er et kollegium med 8 lejemål/værelser og hyggelige fællesfaciliteter beliggende i en byejendom centralt i Aalborg.

Opholdet i kollegiet har typisk en varighed på 1-2 år. Når du skal afslutte opholdet, hjælper vi dig til at finde en mere permanent bolig.

Det kræves af dig:

Optagelse og indflytning i støtteboligen er betinget af, at du er parat til at deltage i uddannelses- eller beskæftigelsesrettede aktiviteter i dagtimerne – eller som minimum er indstillet på at arbejde på at blive parat til det.

Du skal kunne håndtere at være alene hjemme – både på eget værelse og i huset som helhed, da tilbuddet ikke er døgndækket. Det kan derfor ikke garanteres, at der altid vil være medarbejdere eller andre beboere hjemme. Vi har en telefon, hvor vi efter aftale er tilgængelige for råd og vejledning.

Formålet med tilbuddet er først og fremmest, at du skal udvikle evnen til at bo og leve mere selvstændigt. Det er derfor vigtigt, at du er parat til at arbejde på at opøve disse evner og til at indgå i samarbejde med personalet om, hvad der skal til for at nå dette mål.

Vi tilbyder:
• Gode rammer, hvor du kan udvikle dig personligt og socialt.
• Støtte til at fastholde eller at komme i uddannelse eller beskæftigelse.
• Mulighed for at blive en del af et fællesskab og for at skabe netværk.
• Deltage i fællesspisning og aktiviteter.
• Mulighed for hjælp til lektier, økonomi og andre praktiske forhold.

Dagligdagen

Den støtte, du kan få i kollegiet, tager udgangspunkt i det støttebehov, som du sammen med din rådgiver har formuleret i forbindelse med din bevilling. Det vil typisk være i forhold til:

• Indkøb
• Madlavning
• Oprydning
• Rengøring
• Postgennemgang
• Økonomi
• Beskæftigelse
• Fritidsaktiviteter
• Netværk og sociale relationer

Hvordan og hvornår du kan få støtten til det, du har brug for, aftales med dig og skrives ind i en udviklingsplan.

Medarbejderne i kollegiet er fortrinsvis tilgængelige i dagtimerne. Vores ugentlige husmøde og fællesspisning foregår dog eftermiddag/aften. Enkelte aftener kan der være aftalt andre fælles eller individuelle aktiviteter. Der er ikke fast personaledækning i weekender.

Fysiske rammer og faciliteter

Der er 7 værelser i selve kollegiets ejendom - typisk i et prisleje mellem 2.300 og 2.800 kr. inkl. forbrug.

I naboejendommen har vi en selvstændig lejlighed, som også er en del af kollegiet og med samme adgang til fællesfaciliteterne. Den koster ca. 3.200 kr. inkl. forbrug - hvis du er berettiget til boligstøtte.

I kollegiet har du adgang til 2 store stuer, køkken og te-køkken, terrasse, vaskerum og cykelskur. Der er toiletter og bad på hver etage, som beboerne er fælles om.

Der bliver gjort rent på fællesarealerne to gange om ugen af professionelle rengøringsfolk. Beboerne har aftalt en turnusordning, hvor de på skift tager ansvaret for at holde køkkenet ryddeligt og pænt.

Øvrig information

Et forløb varer i gennemsnit 1-2 år, hvorefter beboerne ofte begynder at søge anden bolig.

Træningshøjskolens medarbejdere støtter i denne fase med boligsøgning, og hvad der ellers måtte være behov for, for at beboeren kan blive godt etableret i en ny bolig.


Direkte kontakt til medarbejderne på Poul Paghs Gade Kollegiet:

Klaus Bøse, tlf. 3199 5899
Bettina Dam, tlf. 2520 5899


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen: Se link nedenfor under 'Yderligere info'
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Yderligere info

Kontakt

Poul Paghs Gade 1-3
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: Bettina og Klaus: 2520 5899 og 3199 5899
Leder: Ole Agger - tlf. 9931 5101

Antal pladser: 8