Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Poul Paghs Gade - De Alternative Tilbud (15-18/23 år)

På Poul Paghs Gade kan unge i alderen 15-18/23 år få tæt og fleksibel støtte til at bo i egen bolig og få hverdagen til at fungere.

Sådan gør du

Aalborg Kommune:
Henvisning skal ske fra den unges rådgiver til Den Centrale Visitation i samarbejde med sekretariatet i Center for Dag- og Døgntilbud.

Andre Kommuner:
Henvisning fra andre kommuner skal ske fra den unges rådgiver til afdelingsleder i De Alternative Tilbud, Malene Dam, tlf. 9931 7770 / 2519 7770.

Tilbuddet

Målgruppen til støtteboligerne på Poul Paghs Gade er unge mellem 15 og 18/23 år, der har vanskeligheder, der svarer til unge, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan fastholdes disse steder eller rømmer derfra.
De unge er i åbenbar risiko for varig skade og tilbydes anbringelse i de situationer, hvor der er en faglig begrundet vurdering af, at problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet.

Kendetegnene er som regel et eller flere af følgende:
- Kan af forskellige grunde ikke fastholdes i almindelig døgninstitution/opholdssted eller familiepleje eller rømmer derfra
- Udadreagerende adfærd i form af kriminalitet, herunder evt. vold
- Problemer i forhold til misbrug
- Behov for socialpædagogisk behandling efter afrusning eller sideløbende med ambulant misbrugsbehandling
- Anden selvskadende adfærd end misbrug som symptom på dårlig trivsel
- Nedsat kontakt-, indlevelses- og tilknytningsevne
- Er hyperaktive og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD
- Lider af personlighedsforstyrrelser, fx borderline
- Har modtaget dom om ungdomssanktion

Mange unge i den beskrevne målgruppe er i en situation, hvor der er stor risiko for en marginalisering i forhold til det omgivende samfund. Det er støtteboligens opgave på alle måder at undgå eller stoppe en marginalisering.

Det er væsentligt at øge de unges selvindsigt og tillid til egne evner samt at lære dem selvkontrol/indre styring. Målet er at inkludere de unge i samfundet, så de på længere sigt bliver i stand til at klare sig selv. De unge skal sikres et realistisk og positivt fremadrettet perspektiv.

Dagligdagen

Mange af de unge har adfærdsmæssige problemer, der forhindrer en konstruktiv kontakt til andre. Vi arbejder derfor bl.a. med relationer og anerkendelse.

Vi arbejder med uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv som et centralt omdrejningspunkt for den unges udvikling, trivsel og sundhed.

Medarbejderne stiller sig selv til rådighed for den unge og skal med deres viden, fantasi og kreativitet sammen med den unge kunne udvikle den metode, der virker. Den unge bliver mødt af voksne, der tør insistere på kontakt, også når de bliver afvist af den unge.

Medarbejderne kan kontaktes døgnet rundt og tager selv initiativ til kontakt til de unge dagligt året rundt.

Fysiske rammer og faciliteter

De unge er anbragt i egen lejlighed på Poul Paghs Gade i vestbyen i Aalborg.

Øvrig information

Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Poul Paghs Gade 1
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 7770 / 2519 7770
Leder: Malene Dam

Antal pladser: 6