Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skole- og Dagtilbud - Bådgruppen

Bådgruppen er et skole- og dagbehandlingstilbud til skolepligtige unge, der har sociale, personlige og familiemæssige problemer samt ikke kan rummes i en almindelig folkeskole og andre skoletilbud

Sådan gør du

Henvisning til Bådgruppens skole- og behandlingstilbud foregår gennem Den Centrale Visitation i et samarbejde mellem den unges rådgiver i Familiegruppen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Tilbuddet

Bådgruppen er et socialpædagogisk skole- og behandlingstilbud til unge i den undervisningspligtige alder (14-18 år), hvis situation er kendetegnet ved én eller flere af følgende problematikker:

• Store familiemæssige, sociale, personlige, adfærdsmæssige problemer
• Betydelig mangel på skolegang, og massiv nederlagsfølelse i forhold til skolen. Den
unge kan ikke rummes i en almindelig folkeskoleklasse eller andre specialskoletilbud.
• Adfærdsvanskeligheder og ringe voksenkontakt
• Har vanskeligt ved at leve op til de mange forventninger, samfundet stiller, ikke mindst
forventninger til valg af uddannelse og job samt forventninger til den sociale adfærd
• Den unge kan være indadvendt, hæmmet, stille, socialfobisk og angst
• Psykiske problemer/udviklingsforstyrrelser fx ADHD. Unge der sideløbende med
socialpædagogisk behandling også kan have behov for afklaring og udredning i forhold
til de psykiske problemer

Vi arbejder med læring inden for flere områder:

• Læring omkring Folkeskolens fagrække.
• Læring med udgangspunkt i praktiske opgaver og den unges interesser
• Social og personlig læring i forhold til omgang med andre, konflikthåndtering mv.

Den unge har mulighed for at tage 8., 9. og 10. skoleår og afslutte med Folkeskolens Afgangsprøve. Der kan indskrives fra 7. klassetrin også hvis ungeadfærden tilsiger det.

Dagligdagen

Bådgruppen har fokus på udvikling, behandling og læring af faglige, praktiske, personlige og sociale kompetencer.

Vi arbejder individuelt med den enkelte unge, samt i gruppen af unge, der er indskrevet.

Hverdagen har en fast struktur med tilbud om undervisning samt undervisningsstøttende aktiviteter. Disse kan have et praktisk afsæt i værkstedsarbejde, sejlads og aktiviteter på fjorden. Bådgruppen kan dog sagtens være en mulighed, selvom den unge ikke er praktisk interesseret. Indsatsen bliver tilrettelagt individuelt.

Alle de unge har tilknyttet en kontaktpædagog, der sikrer kontinuitet og fokus på udvikling i indsatsen.

Lærerne i Bådgruppen udarbejder en læringsplan ud fra arbejdet med den unge i hverdagen og ud fra de papirer, der foreligger fra PPR eller tidligere skoler. Vi underviser ud fra den enkeltes forudsætninger.

I Bådgruppen har vi årlige arrangementer, hvor forældre og søskende kan deltage.
Der er desuden tæt kontakt med forældrene i hverdagen, som minimum kontakt én gang ugentlig. Derudover kan der, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, tilkobles en familierådgiver.

Fysiske rammer og faciliteter

Bådgruppen er beliggende i Vestre Bådehavn i Aalborg lige ned til Limfjorden. I området er der værksteder, reparationsplads for både, og det ligger tæt på lystbådehavnen.

Beliggenheden gør, at de unge oplever at færdes i et værkstedsmiljø, hvor man hjælper hinanden, låner værktøj af hinanden, og hvor der stilles krav til den måde, man kommunikerer med hinanden.

De fysiske rammer i Bådgruppen består af en værkstedsbygning med værksted, klasseværelser, køkken-/opholdsrum og kontor.

Bådgruppen har desuden rådighed over kajakker, paddle boards, en speedbåd og en lidt større motordrevet båd.

Yderligere info

Kontakt

Bådebyggervej 15
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9352 0350
Leder: Ditte Mørk Manstrup

Antal pladser: 6