Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Børnerådgivningen (0-13 år)

Børnerådgivningen tilbyder ambulant udredning, undersøgelse og behandling til hjemmeboende og anbragte børn, der har været udsat for traumatiserende hændelser eller er opvæksttraumatiseret.

Sådan gør du

Henvisning til Børnerådgivningen sker ved, at familiens rådgiver i Familiegruppen indsender visitationsskema. Skemaet findes på kommunens Intranet.

Tilbuddet

Målgruppen til Børnerådgivningen er hjemmeboende og anbragte børn i alderen 0-13 år.
Kendetegnene er at:

- de er traumatiserede på grund af fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb
- de har oplevet andre voldsomt traumatiserende hændelser
- de har levet i alvorlig omsorgssvigt og er traumatiserede på baggrund heraf

Behandling i Børnerådgivning forudsætter, at barnet er sikret mod fortsat overgreb eller omsorgssvigt.

Vi tilbyder terapeutisk behandling af børn, hvor vi inddrager forældre/omsorgspersoner og netværk. I forbindelse med behandlingsforløbet kan vi lave børnepsykologisk udredning/undersøgelse af barnet.

Myndighedsrådgiverne i familiegrupperne og deres samarbejdspartnere kan få konsulentbistand i sager indenfor målgruppen samt i sager, hvor der er mistanke om fysiske eller seksuelle overgreb, og hvor der ikke på det foreliggende kan/skal ske politianmeldelse. Derudover i sager hvor børn er i mistrivsel og reagerer med symptomer, der kræver en særlig børnepsykologisk viden/erfaring.

Dagligdagen

Vi tilrettelægger behandlingsindsatsen ud fra det enkelte barns problematik og efter aftale med familie og rådgiver.

Behandlingen foregår som en terapeutisk behandling af barnet i form af lege- og/eller samtaleterapi med inddragelse af barnets forældre/omsorgspersoner. Herudover er der sideløbende vejledningssamtaler med forældre/omsorgspersoner samt netværk.

Behandlingerne med barnet varer ca. 1 time og foregår ca. en gang om ugen, i så lang tid som barnet har behov for, gennemsnitlig ½ - ¾ år.

Øvrig information

I Børnerådgivningen er vi
• 2 psykologer
• 1 socialrådgiver med terapeutisk efteruddannelse

Yderligere info

Kontakt

Rådgivnings- og Behandlingshuset,
Bisgårdsvej 12
9200 Aalborg SV
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 99319274
Leder: Bo Fischer Sørensen