Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opgangsfællesskabet i Istedgade og Poul Paghs Gade

Opgangsfællesskabet er til dig, der er over 30 år, hjemløs, har et misbrug eller af anden grund har svært ved at bo i egen bolig uden støtte.

Sådan gør du

Boligerne er for dig, der er over 30 år, og som har problemer med hjemløshed og misbrug eller anden grund, der gør, at du ikke kan bo i egen bolig uden støtte.

For at bo i en lejlighed i opgangsfællesskabet, er det dog en betingelse, at du har et ønske om egen bolig med tilsyn og støtte fra en social vicevært.

Dem, der kan leje en lejlighed i opgangsfællesskabet, er primært hjemløse borgere, der har et misbrug eller andre psykiske vanskeligheder. Dog IKKE plejekrævende borgere og fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgere.

• Beboerne skal selv være i stand til at opsøge den hjælp og støtte, de har behov for hos den sociale vicevært.
• Beboerne skal være selvhjulpne i forhold til varetagelse af egen bolig, herunder rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning.
• Beboerne skal kunne indgå i og bidrage til fællesskabet, hvilket vil sige, at de skal have en adfærd og en omgangsform, der passer ind i fællesskabet.

Lejlighederne udlejes med en almindelig lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser.

Procedure for ansøgning:
For at komme i betragtning til en bolig, skal du rette henvendelse til ydelsesrådgiverne, som er lokaliseret i Kennedy Arkaden i Aalborg Centrum. Rådgiverne vil her hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen, hvor der udarbejdes en ansøgning, som rådgiver sender til Aalborg Kommune boliganvisning, der registrerer ansøgningen. Herefter videreformidles det til Bo-teamet, og ansøgningen kommer her på en boligliste, indtil der bliver en ledig bolig. Når der er en ledig bolig i det ønskede opgangsfællesskab, vil du blive kaldt ind til samtale med den sociale vicevært.

Tilbuddet

Selvstændige lejemål for voksne socialt, særligt udsatte borgere i Aalborg Kommune. Formålet er at give beboerne en bolig, hvor det er muligt - på deres præmisser - at opbygge et hjem, der kan blive rammen om et mere stabilt liv. Lejlighederne er fordelt på 2 adresser tæt på hinanden. Lejlighederne lejes af den enkelte beboer, men det kræver en særlig ansøgning af komme i betragtning til en af lejlighederne. Til opgangsfællesskabet er tilknyttet en social vicevært.

Dagligdagen

Kost:
• Der er tilbud om morgenmad dagligt.
• Der er fællesspisning ca. 1 gang om ugen med en symbolsk egenbetaling.
• Der afholdes julefrokost hvert år, ligesom andre højtider og fødselsdage fejres.

Fælles aktiviteter:
Der tilbydes fælles udflugter mod en symbolsk egenbetaling, efter ønske fra beboerne.

Beboermøder:
Der afholdes beboermøder ca. en gang i kvartalet, hvor aktuelle problemer kan drøftes, ris og ros, samt forslag til aktiviteter.

Sociale viceværter:
Der er tilknyttet en social vicevært til boligerne i opgangsfællesskabet.

De sociale viceværter er til stede i fælleslejlighederne på skift, og de kan hjælpe beboerne med rådgivning og vejledning til både sociale, psykiske og praktiske problemer. Den sociale vicevært hjælper beboerne med at holde struktur i hverdagen gennem sin tilstedeværelse i fælleslejlighederne. Ligeledes er viceværten rollemodel i forhold til at udøve færdigheder hos beboerne i at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden, konfliktløse uden vold, være grænsesættende, respektfuld og at gøre tingene sammen.
De sociale viceværter har også en koordinerende og brobyggende funktion i forhold til bl.a. visitator, hjemmepleje og hjemmesygeplejerske.

For beboerne er det frivilligt, om man vil benytte sig af de sociale viceværter.

Fysiske rammer og faciliteter

Opgangsfællesskabet består af i alt 17 lejligheder fordelt over 3 opgange.
Lejlighedernes størrelse er på 47-95 m2 (2, 3 eller 4 værelser).

Der er fælles kælderlejlighed på begge gadeadresser beregnet til forskellige aktiviteter. Alle beboerne kan komme i begge fælles kælderlejligheder.
Kælderlejlighederne fungerer også som samlingssted og ’kaffestue’ for beboerne og er base for den sociale vicevært. Der er mulighed for at afholde individuelle samtaler med beboerne i den sociale viceværts kontor.

For husleje og depositum kontakt den sociale vicevært.

Øvrig information

I Aalborg Kommune findes alt 4 opgangsfællesskaber (Bo- og Gadeteamet) for socialt udsatte voksne borgere over 30 år:
• Bakkebo / Søvangen i Nørresundby
• Poul Paghs Gade / Istedgade i Vestbyen
• Suensonsgade i Vestbyen
• Boligerne i Signalvejskvarteret

Lejlighederne lejes af den enkelte beboer selv, men der kræves særlig ansøgning for at komme i betragtning til en bolig/lejlighed.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Kontakt

Den sociale vicevært,
Istedgade 17, kælderen + Poul Paghs Gade 17, kælderen
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: Social vicevært: 2073 6060
Leder: Jeannette Fischer-Nielsen, tlf. 99317610

Antal pladser: 17 lejligheder