Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagbeskæftigelse for voksne over 18 år, VoksenBøgen

Dagbeskæftigelsen på VoksenBøgen er for dig, der er over 18 år og har sociale, psykiske, neurologiske og/eller kognitive udviklingsforstyrrelser (fx ADHD) eller andre særlige problemstillinger.

Sådan gør du

VoksenBøgens beskæftigelsestilbud er både for dig, som bor på VoksenBøgen (tilkøbes), men også for dig, der bor et andet sted.

Hvis du synes, at VoksenBøgens tilbud om dagbeskæftigelse er noget for dig, er der to muligheder:

1) Du kan henvende dig til din rådgiver på forvaltningen i den kommune, hvor du bor eller

2) Du kan ringe til VoksenBøgen for at få hjælp til, hvad du skal gøre.

Tilbuddet

Du kan læse mere om dagbeskæftigelse på www.voksenbøgen.aalborg.dk

Formålet med dagbeskæftigelsen er at give dig en meningsfuld hverdag og forbedre dine personlige, sociale og psykiske færdigheder.

Dagbeskæftigelsen råder over flere forskellige værksteder, som alle danner rammen om en struktureret og meningsgivende hverdag for dig.

Der er blandt andet følgende værksteder:
• Jord- og skovbrug
• Håndværksmæssig og forefaldende opgaver
• Musikforløb
• Kreativt værksted
• IT – Hjælp
• Træ- og metalværksted
• Motorlære

Værdier:
I mødet med brugerne er grundværdierne på VoksenBøgen respekt, troværdighed og medinddragelse.
Af konkrete tiltag som VoksenBøgen tilbyder, praktiseres blandt andet hjælp og omsorg, individuel støtte og tilbud om aktivt hverdagsliv i og uden for VoksenBøgen.
Praktisk hjælp og omsorg betragtes som et bidrag til at støtte de individuelle udviklingsprocesser. På den ene side handler det om at yde praktisk hjælp og omsorg, således du enkelte på kort og langt sigt får mere overskud til at arbejde med mestringsstrategier. På den anden side handler det om at hjælpe dig til at mestre den praktiske del af dit liv.

Dagligdagen

Dagbeskæftigelsen har tilbud om mange forskellige former for beskæftigelse, hvor du kan få et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv - se ovenfor under 'Tilbuddet'.

Fysiske rammer og faciliteter

VoksenBøgen er beliggende i smukke og rolige omgivelser. Med skov og natur lige udenfor døren danner Hammer Bakker i Vodskov rammen om et unikt nærmiljø. Samtidig er der gåafstand til indkøb og gode busforbindelser til Aalborg.

Dagbeskæftigelsen råder over flere forskellige værksteder - se ovenfor under 'Tilbuddet'.

Øvrig information

VoksenBøgen er et tilbud til borgere fra hele Region Nordjylland, herunder borgere fra andre institutioner og Jobcentret. Alle er velkomne.

Der er følgende tilbud på VoksenBøgen:
- Boformer
- Bostøtte
- Dagbeskæftigelse
- Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)
- Ressourceforløb og afklaring af parathed til arbejdsmarked og uddannelse -
(gennem LAB § 32 for VoksenBøgens generelle målgruppe).
- Konsulentydelser

VoksenBøgen arbejder med en relations- og anerkendelsespædagogisk tilgang. Der tages udgangspunkt i dine behov og arbejdes målrettet frem mod muligheden for mestring af eget liv, i det omfang den dine problemstillinger tillader dette.

VoksenBøgen har reelt mulighed for at følge ethvert forløb fra start til slut, hvilket, set i forhold til den helhedsorienterende indsats, er en unik mulighed for et succesfuldt ophold for dig som beboer.


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til kommunen
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet

Kontakt

Bodil Hjorts vej 7
9310 Vodskov
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: 9931 6050
Leder: Mathias Caland tlf. 2125 4590

Antal pladser: 15, med mulighed for flere
Link til tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)