Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opgangsfællesskabet i Suensonsgade

Opgangsfællesskabet er til dig, der er over 30 år, hjemløs, har et misbrug eller af anden grund har svært ved at bo i egen bolig uden støtte.

Sådan gør du

Boligerne er for dig, der er over 30 år, og som har problemer med hjemløshed og misbrug eller anden grund, der gør, at du ikke kan bo i egen bolig uden støtte.

For at bo i en lejlighed i opgangsfællesskabet er det dog en betingelse, at du har et ønske om egen bolig med tilsyn og støtte fra en social vicevært.

Boligerne er ikke for plejekrævende borgere og fysisk/psykisk udviklingshæmmede borgere.

Lejlighederne udlejes med en almindelig lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser.

Procedure for ansøgning:
For at komme i betragtning til en bolig, skal du rette henvendelse til ydelsesrådgiverne, som er lokaliseret i Kennedy Arkaden i Aalborg Centrum. Rådgiverne vil her hjælpe dig videre i ansøgningsprocessen, hvor der udarbejdes en ansøgning, som rådgiver sender til Aalborg Kommune boliganvisning, der registrerer ansøgningen. Herefter videreformidles det til Bo-teamet, og ansøgningen kommer her på en boligliste, indtil der bliver en ledig bolig. Når der er en ledig bolig i det ønskede opgangsfællesskab, vil du blive kaldt ind til samtale med den sociale vicevært.

Tilbuddet

16 lejligheder for socialt særligt udsatte borgere over 30 år i Aalborg kommune. Til opgangsfællesskabet er tilknyttet en fælleslejlighed og en social vicevært. Formålet er at give beboerne en bolig, hvor det er muligt - på deres præmisser - at opbygge et hjem, der kan blive rammen om et mere stabilt liv.

Dagligdagen

Kost - madordning:
Der tilbydes morgenmad hver dag og et varmt måltid mandag - fredag. Beboerne hjælper selv til med borddækning og afrydning. Det er frivilligt at hjælpe til med madlavningen. Der afholdes julefrokost hvert år, ligesom andre højtider og fødselsdage fejres.

Den sociale vicevært:
Der er tilknyttet sociale viceværter til opgangsfællesskabet.

Den sociale vicevært er til stede i fælleslejligheden og kan hjælpe beboerne med rådgivning og vejledning til både sociale, psykiske og praktiske problemer. Den sociale vicevært hjælper beboerne med at holde struktur i hverdagen gennem sin tilstedeværelse i fælleslejlighederne. Ligeledes er viceværten rollemodel i forhold til at udøve færdigheder hos beboerne i at kommunikere hensigtsmæssigt med hinanden, konfliktløse uden vold, være grænsesættende, respektfuld og at gøre tingene sammen.
Den sociale vicevært har også en koordinerende og brobyggende funktion i forhold til bl.a. visitator, hjemmepleje og hjemmesygeplejerske.

For beboerne er det frivilligt, om man vil benytte sig af den sociale vicevært.

Beboermøder:
Der er beboermøder ca. 1 gang i måneden, hvor beboerne kan komme med ønsker og drøfte trivsel i opgangene.

Fysiske rammer og faciliteter

Opgangsfællesskabet i Suensonsgade består af i alt 16 lejligheder (2 værelses og 1 værelses lejligheder) fordelt over 3 opgange.

Der er en fælles lejlighed beregnet til forskellige aktiviteter. Lejligheden fungerer også som base for den sociale vicevært. Ligledes er der et kontor til personalet, hvor der også kan afholdes individuelle samtaler.

For husleje og despositum kontakt den sociale vicevært.

Øvrig information

I Aalborg Kommune findes i alt 6 opgangsfællesskaber (Bo- og Gadeteamet) for socialt udsatte voksne borgere over 30 år:
• Bakkebo / Søvangen i Nørresundby
• Poul Paghs Gade / Istedgade i Vestbyen
• Suensonsgade i Vestbyen
• Boligerne i Signalvejskvarteret


Klagevejledning:
Til dig, der vil klage til Socialtilsynet - link her: Whistleblower Socialtilsyn Nord

Kontakt

Den sociale vicevært,
Suensonsgade 21, st.tv.
9000 Aalborg
Vis på kort (åbner i nyt vindue)

Tlf.: Social vicevært: 2520 0569
Leder: Jeannette Fischer-Nielsen, tlf. 99317610

Antal pladser: 16 lejligheder